Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT

              SÁCH XUẤT BẢN

BIÊN KHẢO

 

 

 

1. TẬP THƠ NẮNG DỊU DÀNG (2017)

2. LỊCH SỬ TRỒNG LÚA VIỆT NAM (2010) (cần 65 giây)

 

2. GÒ CÔNG: NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT - QUYỂN 1 (2014)
MỤC LỤC & LỜI GIỚI THIỆU
PHẦN I: LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ THIÊN NHIÊN VÀ HÀNH CHÁNH 
Chương 1: Lịch sử thành lập Gò Công, Lê Thiện Tùng
Chương 2: Gò Công: Địa ý, Thổ Nhưỡng và tài nguyên, T.S. Trần Văn Đạt
Chương 3: Gò Công: Các đơn vị hành chánh ngày nay, Ban Biên Tập
PHẦN II: NHỮNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ THẮNG CẢNH 
Chương 4: Lăng Hoàng Gia, D.S. Trần Nghĩa Đời
Chương 5: Di tích lịch sử Anh hùng Trương Định, T.S. Trần Văn Đạt 
Chương 6: Di tích lịch sử Hậu quân Võ Tánh, Lê Thiện Tùng
Chương 7: Những địa danh và thắng cảnh khác, Ban Biên Tập
PHẦN III: NHỮNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ
Chương 8: Hoài Quốc Công Phò Mã Bình Tây Tham Thặng 
Đại Tướng Quân Võ Tánh (1768-1801),
 Nguyễn Văn Nhựt
Chương 9: Chưởng Cơ Mai Tấn Huệ & Đổ Trình Thoại, Ban Biên Tập
Chương 10: Anh hùng dân tộc Trương Định (1820-1864), D.S. Trần Nghĩa Đời
Chương 11: Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng (1764-1825), T.S. Trần Văn Đạt
Chương 12: Đức Từ Dụ Thái Hoàng Thái Hậu (1810-1902), D.S. Trần Nghĩa Đời 
Chương 13: Nam Phương Hoàng Hậu (1914-1968), T.S. Trần Văn Đạ
Chương 14: Những nhân vật nổi tiếng khác, Ban Biên Tập
PHẦN IV: VĂN HÓA VÀ LỄ HỘI GÒ CÔNG
Chương 15: Các nhà văn hóa nổi tiếng, Ban Biên Tập
Chương 16: Các Hội văn hóa và Tương tế nổi tiếng, Ban Biên Tập
Chương 17: Lễ hội chánh ở Gò Công, Ban Biên Tập

3. GÒ CÔNG: NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT - QUYỂN 2 (2014)


PHẦN I: PHONG TỤC VÀ CA DAO GÒ CÔNG
Chương 1: Bản tánh người dân Gò Công, Lê Thiện Tùng
Chương 2: Đặc trưng của người Gò Công, Trần Văn Phèn 
Chương 3: Quê tôi: Tiếng nói, sắc màu, âm thanh, còn và mất, Trần Văn Phèn
Chương 4: Thiên tai lớn ở Gò Công, T.S. Trần Văn Đạt
Chương 5: Ca dao, tục ngữ và tài liệu Gò Công, T.S. Trần Văn Đạt 
PHẦN II: CÁC ĐẶC SẢN GÒ CÔNG
Chương 6: Thức ăn nổi tiếng Gò Công, Ban Biên Tập 
Chương 7: Cây đặc sản và hoa màu quan trọng của Gò Công, D.S. Trần Nghĩa Đời
Chương 8: Cây có vị thuốc của Gò Công, D.S. Trần Nghĩa Đời
Chương 9: Tiểu thủ công nghiệp nổi tiếng, Ban Biên Tập 
PHẦN III: KINH TẾ GÒ CÔNG
Chương 10: Triển vọng phát triển kinh tế Gò Công, T.S. Trần Văn Đạt 
Chương 11: Gò Công: Các cụm công nghiệp hiện tại và tương lai, Ban Biên Tập
PHẦN IV: GÒ CÔNG HẢI NGOẠI 
Chương 12: Người Gò Công ỏ hải ngoại, Đoàn Văn Tư 
PHỤ LỤC 
1. Người Việt hải ngoại, D.S. Trần Nghĩa Đời
2. Gió nào độc bằng gió Gò Công,
 Lê Thiện Tùng
ENGLISH SUMMARY 

4. HỒI KÝ: MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH (2011)
MỤC LỤC & LỜI GIỚI THIỆU
PHẦN I: CUỘC ĐỜI NHÌN TRỞ LẠI

Chương 1: Trở về Nguồn: quê hương tôi
Chương 2: Trở về nguồn: gia đình chúng tôi
Chương 3: Thời thơ ấu tại xã Tân Phước (1941-1955)
Chương 4: Theo học Trường Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn (1955-1962)
Chương 5: Theo học Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sài Gòn (1963-1967)
Chương 6: Làm việc với Bộ Canh Nông, Sài Gòn (1967-1974)
Chương 7: Du học Hoa Kỳ (1974-1980)
Chương 8: Hoạt động chuyên ngành tại Mali và Haute Volta (1977-1984)
Chương 9: Làm việc với Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), Rome (1984-2004)
Chương 10: Các chuyến công tác FAO nổi bật
Chương 11: Chuyến về thăm Quê Hương đầu tiên và Đoàn tụ gia đình
Chương 12: Cuộc sống Thành Phố Rome
Chương 13: Thời kỳ hưu trí và thư giãn
MEMOIRS' ENGLISH SUMMARY
PHẦN II: VÀI SUY TƯ TẢN MẠN
Chương 14: Vài mẫu chuyện làm việc với USAID và FAO
Chương 15: Vài cảm nghĩ Chuyên Gia FAO về Đất Nước
Chương 16: Đất Gò Công và một số nét đặc thù
Chương 17: Đất Gò Công và vài Suy tư về Phát triển kinh tế


 

5. Lịch Sử Trồng Lúa Việt Nam (2010)

MỤC LỤC & LỜI GIỚI THIỆU
    PHẦN I. CÂY LÚA VIỆT NAM
Chương 1. Tầm quan trọng ngành trồng lúa
Chương 2. Nguồn gốc cây lúa Việt Nam
Chương 3. Tiến hóa cây lúa và các loại lúa
Chương 4. Những nông dân đầu tiên tại Việt Nam
     PHẦN II. LỊCH SỬ TRỒNG LÚA VIỆT NAM
Chương 5. Thời nguyên thủy: Hái lượm, thuần dưỡng và trng lúa rẫy
Chương 6. Thời Cổ Đại: Phát triển trồng lúa nước (Hùng Vương-An Dương Vương:                                         4.000-2.180 năm trước)     
Chương 7. Thời Bắc thuộc và Độc Lập: Trồng lúa cổ truyền (180 tr CN-1884) 
Chương 8. Thời Pháp thuộc: Phát triển trồng lúa cải tiến
Chương 9. Từ 1954 đến Cách Mạng Xanh và Đổi Mới: Phát triển sản xut lúa hiện đại                  
PHẦN III. TIẾN HÓA SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO                    
Chương 10. Các hệ sinh thái trồng lúa và tiến hóa
Chương 11. Tiến hóa qui trình sản xuất lúa
Chương 12. Tiến hóa kỹ thuật sản xuất lúa
Chương 13. Tiến hóa thu hoạch và hậu thu hoạch lúa
Chương 14. Tiến hóa chánh sách sản xuất và thị trường lúa gạo             
    KẾT LUẬN & ENGLISH SUMMARY

    PHỤ LỤC

 

6. Vài Suy Nghĩ về Phát Triển Nông Nghiệp VN Trong Thế Kỷ 21 (Tuyển Tập, 2010)

MỤC LỤC & LỜI GIỚI THIỆU
PHẦN  I. VÀI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NỔI BẬT

Chương 1.   Thử nhìn xem phát triển vùng Biển Đông: Kinh tế biển VN.... G.S. Tôn Thất Trình
Chương 2.   Môi trường và phát triển bền vững, G.S. Thái Công Tụng
Chương 3.   Ảnh hưởng biến đổi khí hậu với nền nông nghiệp Việt Nam , T .S. Trần Văn Đạt
Chương 4.   Khó khăn nông nghiệp trong thời đại toàn cầu hóa,  T.S. Trần Văn Đạt                                                           Chương 5.   Nguồn năng lượng sinh học và cơ hội phát triển nông thôn,  
T.S. Trần Văn Đạt                                      PHẦN  II. PHÁT TRIỂN CANH NÔNG
Chương 6.   Nhận định về phát triển Vùng Trị Thiên, G.S. Thái Công Tụng
Chương 7.   Sản xuất lúa gạo trong thế kỷ 21: Thử thách, cơ hội kỹ thuật và chánh sách, T.S. Nguyễn Văn Ngưu
Chương 8.   Việt Nam đừng để lỡ cơ hội lần thứ hai khuếch trương trồng cao su thiên nhiên ..., G.S. Tôn Thất Trình
Chương 9.   Cây cacao làm sô cô la, nước uống, bánh kẹo… xuất khẩu?, G.S Tôn Thất Trình
Chương 10. Tuyến trùng có lợi trong bảo vệ mùa màng, T.S. Nguyễn Bá Khương
Chương 11. Cơ giới hóa canh tác và công nghệ sau thu hoạch ở Việt Nam, T.S. Phan Hiếu Hiền
Chương 12. Thế kỷ 21: Nền nông nghiệp chính xác, T.S. Trần Văn Đạt & T.S. Nguyễn Văn Ngưu 
PHẦN  III. PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI & THÚ Y

Chương 13. Phát triển chăn nuôi trong thời kinh tế hội nhập, những thách thức và cơ hội, P.G.S.&T.S. Dương Thanh Liêm
Chương 14. Nâng cấp khả năng chế tạo kháng thể và chẩn đoán dùng thử nghiệm miễn dịch đánh dấu, T.S. Phan Quang Vinh                                                          

PHẦN IV. PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP
Chương 15. Tiến bộ công nghệ sinh học ở ngành lâm: Cứu vãn địa cầu bằng trồng cây siêu gỗ, siêu mộc ... G.S. Tôn Thất Trình
Chương 16. Rừng ngập mặn ở Việt Nam, T.S. Viên Ngọc Nam                                                              
PHẦN  V. PHÁT TRIỂN NGƯ NGHIỆP
Chương 17. Những nét cần lưu ý về thủy sản Việt Nam, K.S. Vũ Thế Trụ
Chương 18. Thị trường và tiềm năng phát triển thủy sản Việt Nam trong thập niên tới, K.S. Huỳnh Trung Hạt
Chương 19. Nuôi cá Salmonids tại vùng nước lạnh của Việt Nam, K.S. Vũ Thế Trụ                                                              
PHẦN VI. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI KHÁC
Chương 20. Công nghệ sinh học xanh: Tiến bộ, thách thức và công luận, T.S. Lê Thị Hoàn & T.S. Trần Văn Đạt
Chương 21. Ngân hàng Grameen và Vi tín dụng - Một giải pháp xóa đói giảm nghèo, T.S. Trần Văn Đạt
Chương 22. Cây lúa và nền văn minh Việt Nam, T.S. Trần Văn Đạt 
                                                          

7. Sản Xuất Lúa Gạo Thế Giới (2005)

MỤC LỤC & LỜI GIỚI THIỆU 
PHẦN I: CÂY LÚA
CHƯƠNG 1. Cây lúa trên thế giới                                                                                               CHƯƠNG 2. Các loại lúa gạo đặc biệt
PHẦN II: SẢN XUẤT LÚA THẾ GIỚI
CHƯƠNG 3. Sản xuất lúa gạo thế giới: Tiến trình, thách thức và cơ hội
CHƯƠNG 4. Quản lý lúa tưới tiêu cải tiến
CHƯƠNG 5. Quản lý lúa nước trời: Lúa nước cạn, lúa nước sâu và lúa thủy triều                CHƯƠNG 6. Lúa rẫy thế giới và tương lai về đâu?                                                                 CHƯƠNG 7. Sản xuất lúa Japonica cho xuất khẩu?      

CHƯƠNG 8. Ngành trồng lúa cơ giới và hiệu năng
CHƯƠNG 9. Bảo vệ vụ lúa tổng hợp
PHẦN III: HẬU THU HOẠCH, THƯƠNG MẠI VÀ CHÍNH SÁCH LÚA GẠO 

CHƯƠNG 10. Cải tiến thu hoạch và biến chế lúa
CHƯƠNG 11. Sử dụng chất xanh cây lúa và phó sản lúa gạo
CHƯƠNG 12. Thương mại và chính sách lúa gạo thế giới
PHẦN IV: CÁC KỸ THUẬT TIẾN BỘ TRONG TH Ế KỶ 21
CHƯƠNG 13. Phát triển lúa lai thế giới
CHƯƠNG 14. Nghiên cứu siêu lúa
CHƯƠNG 15. Thu hẹp khoảng cách năng suất lúa
CHƯƠNG 16. Phương pháp Kiểm Tra Lúa (Rice check)
CHƯƠNG 17. Nông nghiệp chính xác trong thế kỷ 21
CHƯƠNG 18. Tiến bộ và công luận trong công nghệ sinh học xanh
PHẦN V: CÁC VÙNG SẢN XUẤT LÚA GẠO
CHƯƠNG 19. Sản xuất lúa ở châu Á
CHƯƠNG 20. Sản xuất lúa ở châu Phi
CHƯƠNG 21. Sản xuất lúa ở châu Mỹ
CHƯƠNG 22. Sản xuất lúa ở châu Âu và các nước Baltics
CHƯƠNG 23. Sản xuất lúa ở châu Úc và các quần đảo Thái Bình Dương
KẾT LUẬN & ENGLISH SUMMARY
PHỤ BẢN & CHỮ VIẾT TẮT


8. Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký (Tuyển Tập, 2005)

MỤC LỤC & LỜI GIỚI THIỆU 
PHẦN I: HOÀN CẢNH VÀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ
CHƯƠNG 1: Trương Vĩnh Ký và thời niên thiếu, T.S. Trần Văn Đạt
CHƯƠNG 2: Nỗi lòng Cụ Petrus Ký,Hai Bầu
PHẦN II: TRƯƠNG VĨNH KÝ VÀ SỰ NGHIỆP
CHƯƠNG 3: Trương Vĩnh Ký: Nhà văn hóa lỗi lạc,G.S. Nguyễn Vĩnh Thượng
CHƯƠNG 4: Petrus Trương Vĩnh Ký: Nhà Bác học đa năng, nhà ái quốc khả kính,
                 Trần Ngọc Thạch
CHƯƠNG 5: Trương Vĩnh Ký: Một nhà văn hóa lớn, một nhà bác ngữ học lỗi lạc,
                 G.S. Đỗ Quang Vinh
CHƯƠNG 6: Trương Vĩnh Ký: Nhà thông thái và nhà giáo dụcG.S. Vũ Ký
CHƯƠNG 7: Trương Vĩnh Ký: Một tâm hồn bác học và ái quốc cô đơn
                 Phạm Đình Tân (Vũ Ký sao lục)

CHƯƠNG 8: Petrus Trương Vĩnh Ký là nhà giáo dục họcNguyễn Văn Trấn
CHƯƠNG 9: Petrus Ký: Nhà văn hóa giáo dục nhân bảnG.S.T.S. Nguyễn Thanh Liêm
CHƯƠNG 10: Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký: Vinh danh trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân Văn Chương và Khoa Học năm 1873-1874 - Vì lý do nào? HML
CHƯƠNG 11: Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký trên địa hạt “Nhà Văn Hóa” tiên phong làm báo bằng chữ Quốc Ngữ viết bằng văn xuôi, Minh Hiền
CHƯƠNG 12: Trương Vĩnh Ký: Con người và sự nghiệpG.S. Lê Văn Đặng
CHƯƠNG 13: Trương Vĩnh Ký: Một công ơn to tát không hề được biếtQuán Phong
CHƯƠNG 14: Những năm cuối cùng của cuộc đời Petrus Trương Vĩnh KýTân Văn Hồng dịch
CHƯƠNG 15: Trương Sĩ Tải tiên du,Nhật Trình Nam Kỳ, Số 46, 8-9-1898
CHƯƠNG 16: Văn Tế đọc nhân ngày giỗ 100 năm nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký 
(1-9-1898/1-9-1998), G.S. Dương Ngọc Sum
PHẦN III: TRƯƠNG VĨNH KÝ VÀ CÔNG LUẬN 

CHƯƠNG 17: Hiện tượng Trương Vĩnh Ký hay hóa trình từ người trí thức đến kẻ sĩ phu
                  Thạc Sĩ Hồ Hữu Tường
CHƯƠNG 18: Nhà bác học Trương Vĩnh Ký: Một đóa sen thơm, T.S. Trần Văn Đạt
CHƯƠNG 19: Thử làm sáng tỏ một vài ngộ hận về Nhà Bác Học
Petrus Trương Vĩnh Ký,
                   Lê Hoàng Liên và một nhóm cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký
CHƯƠNG 20: Cho đến 100 năm sau Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký
mất vẫn chưa …!

                   Nguyễn Kim Dung
CHƯƠNG 21: Phải chăng tâm trạng lúc sinh thời của Petrus
Trương Vĩnh Ký  “ngổn ngang trăm mối tơ vò...”, Nguyễn Trần
CHƯƠNG 22: Trương Vĩnh Ký và một số vấn đề văn bản, lối
nhìn…,
                   Nguyễn Vy Khanh
CHƯƠNG 23: Thử nhận xét về “Tâm Bút” phê phán Petrus KýNguyên Nguyên
CHƯƠNG 24: Ông Trương Vĩnh Ký và công luậnG.S. Trần Văn Trung
CHƯƠNG 25: Đài R.F.I. Phỏng Vấn Giáo sư Nguyễn Văn Trung nhân dịp 100 năm ngày giỗ Trương Vĩnh Ký
PHẦN IV: TINH THẦN TRƯƠNG VĨNH KÝ

CHƯƠNG 26: Trường Petrus Ký và nhà bác học Trương Vĩnh Ký,
                   G.S. T.S. Nguyễn Thanh Liêm
CHƯƠNG 27: Phát huy tinh thần Petrus Ký: Một quốc sách giáo dụcPhạm Hồng Đảnh
PHỤ LỤC (Hình ảnh liên hệ Trương Vĩnh Ký)

 

9. Tiến Trình Phát Triển Sản Xuất Lúa Gạo Tại Việt Nam (2002)

MỤC LỤC & LỜI GIỚI THIỆU
CHƯƠNG I: Cây Lúa Loài Oryza
CHƯƠNG II: Các Giai Đoạn Trồng Lúa Từ Thời Nguyên
Thủy                                                               Đến Thời Độc Lập (cho đến 1.884 sau CN)
CHƯƠNG III: Phát Triển Sản Xuất Lúa Gạo Từ Thời Pháp Thuộc                                                              Đến Trước Cách Mạng Xanh (1.885 – 1.967 sau CN)
CHƯƠNG IV: Phát Triển Sản Xuất Lúa Gạo Trong
Cuộc Cách Mạng Xanh (1968 đến nay)
CHƯƠNG V: Tiến Trình Sản Xuất Và Phân Phối Lúa Gạo

CHƯƠNG VI: Các Thách Thức Lớn Trong Ngành Trồng Lúa

CHƯƠNG VII: Phương Hướng Trồng Lúa Trong Những Thập Niên Tới
KẾT LUẬN & ENGLISH SUMMARY
PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO & CHỮ VIẾT TẮT


10. Nắng Hạnh Phúc (Tập Thơ 1996)

MỤC LỤC & THAY LỜI TỰA
1. TÌNH YÊU
- Hoa tình thương, Bóng tuyết, Nắng hạnh phúc, Yến trắng, Lời nói ban mai,                   - Dỗi hờn, Mưa ngoài phố, Tắm ao,
- Yêu màu xanh, Rực ánh sao trời, Đến Thăm,
- Thương thầm, Nghiêng tình, Bất chợt, Ngày nắng,
- Bóng nguyệt, Tiễn em, Niềm thương còn đó, Vài giọt sương, Người đến muộn,               - Hoa ở lại, Lời ru hôm nào, Bóng mát cuộc đời,
- Ngắn ngủi, Nhuộm phố chiều, Xuân Hà Nội, Dữ dội và im lặng, Trường giang mong đợi,                                                                                                                                       - Bao giờ gặp lại nhau, Gởi về ai tulip h
ồng                                                                      - Cố nhân và quá khứ, Thân gái đi về,
- Cánh hoa lưu lạc, Người thương da màu,
- Nàng là ai?

2. QUÊ HƯƠNG
- Cội nguồn tộc Việt, Thành Cổ Loa, Hai thế kỷ một kiếp người,
- Hà Nội 90, Sài Gòn 90, Sài Gòn không tên, Xuân than thở, Làng xưa,
- Làng tôi, Chọi voi, Vào kỷ nguyên mới,                                                                               - Chiếc áo dài,
- Quỳnh, Xuân La Mã,                                                                                                             - Banfora, Nàng Jennie, Bão cát.

3. THÂN PHẬN
- Vượt đùa sóng cả, Thuở ra đi,                                                                                               - Chờ sao trở về, Trăng đầu ghành,                                                                                       - Chiếc hia muôn dặm, Xuân đã về chưa?
- Mấy mùa xuân, Lời nguyện cầu,
- Như khói như sương, Đêm giao thừa,                                                                                 - Hoan ca, Từ buổi có em,
- Ngày cuối
tuần, Kiếp nhân sinh, Trái tim còn đó,                                                              - Xuân về bên Mẹ,
- Xuân đã về chưa?                                                                                                                 - Gọi nhau, Nhớ Bạn,
- Lời tâm tình


BIÊN KHẢO:

 

 

 

 

News

New Website!
Trang mạng vừa làm xong. Mong rằng sẽ góp vui cùng quý bạn!

Print Print | Sitemap
© TranVanDat