Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT

Tông Chi HỌ TRẦN

 

Xã Tân Phước, Gò Công

(do Ông Trần Văn Thi soạn thảo năm 1982)

Giả Phả Họ Trần với ảnh

 

 

 

Trần Văn Đen

(~1810s)

 

Huỳnh Thị Chuông

 

 

 

 

 

 

 ↓         

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thâm

Trần Văn Đề[1] (Vợ Huỳnh Thị Tình)

Trần Thị Hòa

Trần Thị Lợi

Trần Văn Sanh

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tiến (1866-)  

(Nguyễn Thị Lời)

Trần Văn Lựa

Trần Thị Xuyến

Trần Văn Dân

Trần Văn Nho

Trần Văn Thọ

Trần Thị Nai

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Châu

(1888-1959)

Trần Văn Ánh (1890-)

Trần Văn Thiên (1893-1958) (Dương Thị Sao)

Trần Văn Tốt (1895-1959)

Trần Ngọc Nhung

(1899-1980)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Vui

Trần Văn Thi  (1918-1990) (Mai Thị Nhạn)

Trần Văn Ơn

(Tự Là)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Dinh

(vợ Võ Thị Hường)

Trần Văn Diệu

(vợ Nguyễn T. Lệ Nga)

Trần Văn Đạt (vợ Nguyễn Thị Kim Hoàn)

Trần Thị Lệ Chi

(chồng Võ Văn Như)

Trần Thị Nhơn

(chồng Vũ Mạnh Nam)

Trần Thị Nghĩa

(chồng Lê Văn Tám)

Trần Hữu Lễ

(vợ Mai Thanh Hương)

Trần Hữu Trí

(vợ Nguyễn Thị Hải)

Trần Thị Hữu Tín

(chồng Lâm Phú Vĩnh)

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

   

 

                                   

Th. Xuân  Trai          Lĩnh    Châu (Thanh)  Thu Thủy    Mai Loan    Hải Lý      Khả  V. Anh

Dũng   Công (Long) Dạ Thảo  Th. Phương Huy (Tý)  M Hoa (Oanh) Đăng (Đông) H. Kiều

Tuấn   Ngọc Vân      Duy      Ý (Bình)   Thanh Thủy    M Sương (Uyên) Hải Yến

Phương   Danh (Tô)                                 Hoàng

Quang     Ngọc Hân

 

 

GIA PHẢ

HỌ TRẦN

GÒ CÔNG[2]

(do Ba Trần Văn Thi soạn thảo, 1982)

 

 

                             Giả Phả Họ Trần với ảnh

 

 1. Ông Sơ (tính theo Ba): TRẦN VĂN ĐEN (~1810s-ngày giỗ 2/6 âl) và Bà Sơ HUỲNH THỊ CHUÔNG (ngày giỗ 2/8 âl).

 

Có 5 con:

 

B 1. Trần Văn Thâm (Thứ 2)

B 2. Trần Văn Đề (Thứ 3)

B 3. Trần Thị Hòa (Thứ 4)

B 4. Trần Thị Lợi (Thứ 5)

B 5. Trần Văn Sanh (Thứ 6)
 

B 2.  Ông Cố (của Ba) TRẦN VĂN ĐỀ (~1846- ngày giỗ 20/12 âl), Bà Cố HUỲNH THỊ TÌNH (ngày giỗ 10/5 âl).

 

Có 7 con:

 

          C 1. Trần Văng Tiến (Ông Nội của Ba) (thứ 2)

          C 2. Trần Văn Lựa (thứ 3)

          C 4. Trần Thị Xuyến (thứ 5)

C 3. Trần Văn Dân (Vân) (thứ 6)[3]

          C 5. Trần Văn Nho (thứ 7)

          C 6. Trần Văn Thọ (thứ 8)

          C 7. Trần Thị Nai hay Chín Út (thứ 9)[4]

 

 

Hình 1: Mộ Ông Trần Văn Đề và Bà Huỳnh Thị Tình

(Xóm Bà Lãnh, Tân Đông)

 

 

C 1.  Ông Nội (của Ba) TRẦN VĂN TIẾNG (1866 – 4/1/1911 âl), Bà Nội NGUYỄN THỊ LỜI[5] (1868-16/1/1945 âl).

 

 

Hình 2: Ông Trần Văn Tiến và Bà Nguyễn Thị Lời

 

Có 5 con:

 

D 1.  Trần Văn Châu (1888-19/3/1959 âl) (thứ 2) và vợ Nguyễn Thị Vàng (1890- 16/6/1982 âl) (Xem thêm Chi ÔNG HAI).

 

          D 2.  Trần Văn Ánh (1890-giỗ 5/5 âl) (thứ 3) và vợ Nguyễn Thị Nhâm (1895-

          5/11/1984 âl) (Xem thêm Chi ÔNG BA).

 

D 3.  Trần Văn Thiên (tự Nhà) (1893- 7/3/1958 âl) (thứ 4) và vợ Dương Thị Sao (tự Lâu) (1895-28/4/1928 âl) (Xem thêm Chi ÔNG TƯ).

 

          D 4.  Trần Văn Tốt (1895-1/9/1959 âl) (thứ 5) và vợ Nguyễn Thị Bá (1906-

          1/11/1989 âl) (Xem thêm Chi ÔNG NĂM).

 

D 5.  Trần Ngọc Nhung (1899- 6/3/1980 âl) (thứ 7)  và vợ Nguyễn Thị Ngà, vợ kế

Phùng Thị Kiếm (1905-1999) (Không có con) (Xem thêm Chi ÔNG BẢY).
 

 

Hình 3: Bà Nguyễn Thị Lời (1868-1945)

 

 

 

 

GIA PHẢ THEO TỪNG CHI TỘC ANH EM

CỦA ÔNG NỘI

 

TRẦN VĂN THIÊN

 

------------------

 

Chi Ông Hai: TRẦN VĂN CHÂU

(1888-1959)[6]

Vợ PHẠM THỊ VÀNG (1890-1982)

(Ấp Rạch Già, Tân Phước, Gò Công)

*****

 

Hình 4: Ông Trần Văn Châu và Bà Phạm Thị Vàng

 

Có 7 con:

 

 1. TRẦN VĂN HỔ (1917-1988) (thứ 3) Tân Hợi; Vợ: NÂU (1913-) Quý Sửu. Có 2 con:
  1.1. Trần Văn Chanh (Chết)
  1.2. Trần Thị Lanh (1941)

 

 1. TRẦN THỊ PHÚ (1915-1946) (thứ 4) Ất Mẹo; Chồng: TRẦN VĂN XƯỜNG (1913-) Quý Sửu. Có 2 con:
  2.1. Trần Thị Lầu  (1937)
  2.2. Trần Thị Măng (1941)

   
 2. TRẦN VĂN LÂU (1918-1972) (thứ 5) Mậu Ngọ; Vợ: NGUYỄN THỊ THUI (1920-) Canh Thân. Có 4 con
  3.1. Trần Văn Đực (Lớn) (1953)
  3.2. Trần Văn Đực (Nhỏ) (1958)
  3.3. Trần Văn Nghĩa (Chết)
  3.4. Trần Văn Út (1968)

   
 3. TRẦN VĂN MUÔN (1922-2003) (thứ 6) Nhâm Tuất; Vợ: NGUYỄN THỊ NGUYỆN (1924) Giáp Tý. Có 4 con:
  4.1. Trần Văn Đực Một (1953)
  4.2. Trần Văn Đực Hai (1958)
  4.3. Trần Văn Đực Ba (1964)
  4.4. Trần Thị Na (Út) (1966), chồng Bùi Trân (1949). Con là Bùi Trọng (1972) và Bùi Trị (1980) (Ở Florida, Mỹ) 

   
 4. TRẦN VĂN MIÊN (1925-1977) (thứ 7) Ất Sửu (độc thân) 
   
 5. TRẦN VĂN HUẨN (1928-1959) (thứ 8) Mậu Thìn; Vợ PHẠM THỊ BÉ (1930-) Canh Ngọ. Có 3 con:
  6.1. Trần Thị Hoa (1956)
  6.2. Trần Ngọc An (1960)
  6.3. Trần Mỹ Lệ (1962)

   
 6. TRẦN THỊ VỮNG (1932) (thứ 9) Nhâm Thân; Chồng: HỒ VĂN DẪN (1934-) Giáp Tuất. Có 8 con:
  7.1. Hồ Thị Viễn (1954)
  7.2. Hồ Thị Kiểng (1957)
  7.3. Hồ Văn Mướt (1960)
  7.4. Hồ Văn Khoẻ (1963)
  7.5. Hồ Văn Khoắn (Chết)
  7.6. Hồ Văn Ngắn (1968)

7.7. Hồ Văn Khe (1973)
7.8. Hồ Văn Út Mười (1975)

 

Chi Ông Ba: TRẦN VĂN ÁNH

(1890-5/5 âl)[7]

Vợ NGUYỄN THỊ NHÂM (1895- 5/11/1984 âl)

(Ấp 7, xã Tân Phước)

*****

 

Hình 5: Ông Trần Văn Ánh và Bà Nguyễn Thị Nhâm

 

Có 4 con:

 

 1. TRẦN THỊ PHỤNG (thứ 2) (1917-) tuổi Tị và chồng là Phủ. Có 4 con:
  1.1.  Trần Thị Sáng (1939) Kỷ Mẹo
  1.2.  Trần Văn Láng (1942) Nhâm Ngọ
  1.3.  Trần Thị Chổi (1947) (Đinh Hợi)
  1.4.  Trần Văn Chăn (1956) Bính Thân

 

 1. TRẦN VĂN HOÀNG (thứ 3), (1919-1948) Quý Hợi và vợ là Lang. Có 2 con:
  2.1.  Trần Văn Cảnh (1942) Nhâm Ngọ
  2.2.  Trần Văn Kế (1945) Ất Dậu

 

 1. TRẦN THỊ BAY (thứ 4) (1923-2006) Tân Dậu và chồng là Phùng Văn Dực (1921). Có 4 con:
  3.3.  Trần Văn Tấn (1943) Quí Mùi
  3.4.  Trần Mỹ Hương (1956) Bính Thân
  3.5.  Trần Mỹ Lệ (1959) (Kỹ Hợi)
  3.6.  Trần Thị Lệ (Năm) (1962) Nhâm Dần

 

 1. TRẦN VĂN ĐUA (thứ 5) (1927-19/9/2004 âl) và vợ là Trần Thị Lá (1929) tuổi Tị. Có 2 con:
  4.1. Trần Văn Sinh (Lâm) (1961) (Tân Sửu)
  4.2.  Trần Thị Nuôi (Dung) (1966) (Bính Ngọ)

 

 1.  TRẦN VĂN BÚP (thứ 6) (1929-1950) tuổi Tị. Không có con.

 

Chi Ông Tư (Nội): TRẦN VĂN THIÊN (tự Nhà)

(1893-1958)

Vợ DƯƠNG THỊ SAO (tự Lâu) (1895-1928)

(Ấp 7, xã Tân Phước, Gò Công)

*****

 

Hình 6: Ông Nội Trần Văn Thiên, 1927

 

Có 3 con:

 

1. TRẦN THỊ VUI (mất sớm)

 

2. Ba: TRẦN VĂN THI (tự Chà) (thứ 3) (1918-1990) và vợ: Má MAI THỊ NHẠN (1917-1989).

 

Hình 7: Ba Trần Văn Thi và Má Mai Thị Nhạn, 1981

 

Hình 8: Gia Đình, 1981

 

Có 9 con:

 

2.1. Trần Văn Dinh (tự Vĩnh Hòa) (1937-2005) (Đinh Sửu), vợ Võ Thị Hường (1937).


2.2. Trần Văn Diệu (1939) (Kỷ Mão), vợ Nguyễn Thị Lệ Nga (1939).

 

2.3. Trần Văn Đạt (Pháp danh Huyền Lưu; hiệu Huy Lữ) (sinh 12/2/1941) (Tân Tỵ), Vợ Nguyễn Thị Kim-Hoàn (sinh 11/12/1942).


2.4. Trần Thị Lệ Chi (1944) (Giáp Thân), chồng: Võ Văn Như (1941).

 

2.5. Trần Thị Nhơn (1947) (Đinh Hợi), chồng: Vũ Mạnh Nam (1943).

 

2.6 Trần Thị Nghĩa (1949) (Kỷ Sửu) chồng Lê Văn Tám (1950).

 
2.7. Trần Hữu Lễ (1952) (Nhâm Thìn), Vợ Mai Thanh Hương (1955).


2.8 Trần Hữu Trí (1954-1984), (Giáp Ngọ) Vợ Nguyễn Thị Hải (1952).

 

2.9. Trần Thị Hữu Tín (1961) (Tân Sửu), Chồng Lâm Phú Vĩnh (1959).

 

Hình 9: Thăm viếng biển Cần Giờ 2003:

Hàng 1: Vĩnh, Tám, Chị Ba Diệu, Chị Hai Dinh, Hương

Hàng 2: Dinh, Diệu, Đạt, Lệ Chi, Nhơn, Nghĩa, Lễ, Nam và Tín

 

3.  TRẦN VĂN LÀ (thứ tư) (1922) Quý Hợi; Vợ PHẠM THỊ NAM (1921-2006) Nhâm Tuất.

Có 6 con[8]:

 

Hình 9b: Sĩ, Thiếm Tư, Chú Tư Là và Huân, 1988


      3.1. Trần Văn Thại (Tại) (1941-1992)

 

      3.2. Trần Văn Tại (Thị) (1950), vợ Dương Thị Minh Châu (1951) (ở Tampa, Florida, Mỹ) có 2 con:

- Trần Minh Tâm (1977) 

- Trần Minh Đức (1978)

 

      3.3. Trần Hữu Sĩ (1953), vợ Bùi Thị Rỉ (1), vợ Bùi Thị Huệ (1955-2008) (2) có 5 con:

- Trần Nguyên Khang (1973)

- Trần Uyên Nguyên (1975)

- Trần Thị Cẩm Tú (1978)

- Trần Khang Hi (1980) (với vợ 2)

- Trần Thể Tôn (1983) (với vợ 2)


      3.4. Trần Văn Diệt (Huân) (1959), vợ Phạm Thị Hồng (1959) có 6 con:

- Trần Hồng Nhật

- Trần Nhật Huỳnh

- Trần Nhật Thảo

- Trần Nhật Linh

- Trần Cút Tần

- Trần Nhật Huy


      3.5. Trần Hữu Quang (Việt) (1960), vợ Lê Thị Hoàn Mỹ (1968) có 3 con:

- Trần Thủ Đức

- Trần Thị Dỉ An

- Trần Thị Thùy Dương


      3.6. Trần Thị Mỹ Dung (Út) (1963), chồng Vũ Phi Long (1964) (Quận 8, Sài Gòn) có 5 con:

- Vũ Thị Mỹ Duyên

- Vũ Thị Mỹ

- Vũ Thị Yến Nhi

- Vũ Minh Vương

 

 

Chi Ông Năm: TRẦN VĂN TỐT (CỬA)

(1895-1959)[9]

Vợ NGUYỄN THỊ BÁ (1906-1989)

(Ấp 1, Xã Gia Thuận, Gò Công)

*****

 

Hình 10: Ông Trần Văn Tốt và Bà Nguyễn Thị Bá

 

Có 9 con:

 

 1. TRẦN THỊ LAN (thứ 2) (1910), chồng Lê Văn Tao (1908)

 

 1. TRẦN THỊ CÚC (thứ 3) (1911)
   
 2. TRẦN VĂN CƠN (thứ 4) (1913)
   
 3. TRẦN VĂN HUỆ (thứ 5) (1921), vợ BÙI THỊ KHÉO (1925-2009). Có 6 con:

                      - Trần Văn Hiệp (1948) vợ Mai Thị Chơn (1948)

                      - Trần Văn Lại (1950) vợ Trần Thị Mừng (1952)

                      - Trần Thị Tát (1954) chồng Võ Thanh Toàn (1950)

                      - Trần Thị Cạn (1957) chồng Nguyễn Văn Tưởng (1955)

                      - Trần Thị Sông (1960) chồng Nguyễn Văn Hùng (1958)

                      - Trần Văn Biển (1963) vợ Bùi Thị Hằng (1965)
 

 1. TRẦN VĂN HƠN (tự Ơn) (thứ 6) (1924), vợ Nguyễn Thị Nghiệm (1926).

Có 2 con:

                      - Trần Văn Hải (1949)

                      - Trần Văn Xinh (1961)
 

 1. TRẦN VĂN ĐƠN (thứ 7) (1925-2007), vợ Trần Thị Chất (1923).

Có 3 con:

                      - Trần Huynh (Lớn) (1968)

                      - Trần Huynh (Nhỏ) (1970)

                      - Trần Huynh (Út) (1972)
 

 1. TRẦN VĂN RỒI (thứ 10) (1930-2010), vợ Huỳnh Thị Thường (1928).

Có 8 con:

                      - Trần Thị Đẹp (1954)

                      - Trần Thị Đở (1957)

                      - Trần Văn Nhẹ (1960)

                      - Trần Thị Hiểu (1965)

                      - Trần Văn Nghiễm (1968)

                       -Trần Thị Kim Mai (1970)

                      - Trần Minh Tiên (1971)

                      - Trần Minh Khánh (1974)
 

 1. TRẦN THỊ SÓT  (thứ 11) (1933), chồng Đinh Văn Tho (1930)
   
 2. TRẦN THỊ CHÓT  (thứ 12) (1936), chồng Dương Văn Hến (1933)

 

Chi Ông Bảy: TRẦN NGỌC NHUNG

(1899-1980)

Vợ NGUYỄN THỊ NGÀ và PHÙNG THỊ KIẾM

(1905-1999)

(Ấp 7, xã Tân Phước, Gò Công)

*****

 

        Hình 11: Ông Trần Ngọc Nhung, 78 tuổi

 

 

 1. TRẦN VĂN GẤM (1926), Vợ Nguyễn Thị Tấn (1932). Có 3 con:

 

 • Trần Văn Trí (1950)
 • Trần Hoa Thúy (1952)
 • Trần Thanh Tùng (1954)

 

 1. TRẦN VĂN NGỘ (1928), vợ Dương Thị Phú (1922). Có 7 con:

 

 • Trần Thị Lan (1952)
 • Trần Hữu Phước (1953)
 • Trần Kim Phụng (1954)
 • Trần Thị Kim Loan (1956)
 • Trần Thị Kim Oanh (1961)
 • Trần Thanh Thủy (1964)
 • Trần Thanh Hải  (1967)

 

 1. TRẦN VĂN TỐ (1941), vợ Võ Thị Trâm (1943). Có 3 con:

 

              - Trần Văn Sô (1959-2006)

              - Trần Thị Nga (1962)

              - Trần Văn Mỹ (1980)

 

         -----------------

 

BÊN NGOẠI VÀ GIA PHẢ HỌ MAI

 (Xã Tân Tây, Gò Công)

(Do Ba Trần Văn Thi soạn thảo, 1982)

 

*****

 

Hình 12: Ông Mai Văn Hiệu và Bà Nguyễn Thị Nai

 

 

A.      ÔNG CỐ (tính theo Má): MAI VĂN CẨN[10] (~1790 - ~1845)

BÀ CỐ: TRẦN THỊ HUỜN

 

B.      ÔNG NỘI: MAI VĂN THINH (~1862 - ~1917)

BÀ NỘI: HỒ THỊ HÒA (Chết 21/1 Đinh Hợi).

 

Có 7 con:

          1.  Mai Văn Hiệu (thứ 2), (1886-1957)

2.  Mai Văn Khương (thứ 4), (1890-1962)

3.  Mai Văn Tá (thứ 5), (1892-)

4.  Mai Văn Đổng (thứ 6), (1894-1962)

5.  Mai Thị Ngọc (thứ 7), (1896-)

6.  Mai Văn Lân (thứ 8) (1898 –chết Canh Tý) và

7.  Mai Thị Kim (thứ 9) (1900-chết còn nhỏ).

 

C.      CHA: MAI VĂN HIỆU (1886-4/5/1957 âl) (Tính theo Má)

MẸ: NGUYỄN THỊ NAI (1891-12/10/1947 âl)

(Ấp Xóm Nò, Tân Niên Tây, Gò Công)

Có 4 con:

 

 1. MAI THỊ NHẠN (tự Phát) (1917-1989), Chồng TRẦN VĂN THI (tự Chà) (1918-1990). Có 9 con (Xem thêm Chi Ông Tư Trần Văn Thiên tự Nhà)
  (Ấp 7, xã Tân Phước)

 

 1. MAI VĂN TÂN (Năm Tân), (1919), vợ NGUYỄN THỊ KÝ (1921-1988).

Có 5 con:
(Ngụ xóm Nò, xã Tân Niên Tây)

 

                 2.1.  Mai Thị Lòng (1941-1977)

                 2.2.  Mai Thị Chanh (1944-1973)

                 2.3.  Mai Thị Bạch (1955) có 5 con:

                   - Nguyễn Thị Minh (1977)

  - Nguyễn Thị Nguyên (1979)

  - Nguyễn Thị Thảo (1983)

                   - Nguyễn Thị Phương (1984)

                   - Nguyễn Thị Loan (1985)

 

 •        

                   - Ngô Thị Huyền Minh (1984)

                   - Ngô Chí Trung (1985)

                   - Ngô Thị Kim Cương (1988)

                   - Ngô Chí Hiếu (1994)

         

                 2.5.  Mai Văn Minh (1963) Vợ Nguyễn Thị Sinh (1963), 4 con :

                   - Mai Thị Mỹ Linh (1982)

                   - Mai Thị Ánh Nguyệt (1984)

                   - Mai Hoàng Nhựt (1986)

                   - Mai Hoàng Tùng (1988)
 

 1. MAI THỊ KHOA (Sáu Khoa) (1921), chồng HUỲNH VĂN ĐIỆP (1918 -2009). Có 7 con:
  (Ngụ xóm Giá Dưới, xã Kiểng Phước)

                 3.1.  Huỳnh Thị Dày (1942), chồng Ba Hoành (1941-2004)

                 3.2.  Huỳnh Văn Tại (1944)

                 3.3.  Huỳnh Thị Sơn (1948)

                 3.4.  Huỳnh Thị Son (1954) và chồng Nguyễn Văn Toàn

                 3.5.  Huỳnh Thị Thau (1956) và chồng Nguyễn Văn Bé Ba

                 3.6.  Huỳnh Văn Thiết (1958)

                 3.8.  Huỳnh Thị Ngôn (1962) và chồng Đoàn Văn Quan

 

 1. MAI THỊ NHảN (Bảy Nhản) (1926-1989) tuổi Dần, chồng NGUYỄN HỒNG NHO (tự Xi). Có 3 con:
  (Ấp Xóm Mới, Xã Tân Phước))

                 4.1.  Nguyễn Văn Nghị (1953) tuổi Mùi

                 4.2.  Nguyễn Thị Việt Hoa (1957-1979)

                 4.3.  Nguyễn Thị Mỹ Dung

         

-------------------

                         

         GIA ĐÌNH ANH EM:

 

 

GIA ĐÌNH

 

TRẦN VĂN DINH (1937-2005),

sinh ấp Chợ, xã Tân Phước, Gò Công

Vợ VÕ THỊ HƯỜNG sinh 1937,

Sinh ấp Chợ, xã Tân Phước, Gò Công

(cư ngụ Ấp Chợ, Tân Phước và Sài Gòn)

 

 

 

Hình 13: Trần Văn Dinh và Võ Thị Hường, 2002

 

Có 5 con:

 1. Trần Thị Thanh Xuân (1953), chồng Huỳnh Văn Tơ (1947), có 2 con:
  • Huỳnh Trần Nguyệt Thu (1982), chồng Bùi Trần Minh Luân (1978), có 2 con:

- Trần Thị Nhật Ánh (1997)

- Trần Đình Văn (2001)
 

 1. Trần Văn Dũng (1958), vợ Phan Thị Kim Liên (1958), có 3 con:
  • Trần Duy Cường (1978), vợ Duyên (Ở Mỹ)
  • Trần Duy Anh (1982),
  • Trần Duy Khanh (1982)
    
 2. Trần Anh Tuấn (1964) vợ Võ Thị Tư (1964), có 1 con:
  • Trần Võ Thị Tường Vi (1985)

 

 1. Trần Hoàng Phương (1966) vợ Hồ Lê Thanh Diệu (1963), có 1 con:
  • Trần Hồ Mai Quỳnh (1997)

 

 1. Trần Phương Quang (1970) vợ Nguyễn Kim Chi (1974), có 2 con:
  • Trần Thảo Tiên (1-3-2005)
  • Trần Thảo Nhiên (22-2-2009)

 

 

Hình 14: Thanh Xuân, Dũng, Tuấn, Phương và Quang

 

 

Hình 14b: Cường, Dũng, Liên, Duy Anh và Duy Khanh

 

 

GIA ĐÌNH

 

TRẦN VĂN DIỆU

sinh 1939, ấp Chợ, xã Tân Phước, Gò Công

Vợ NGUYỄN THỊ LỆ NGA

sinh 1939, ấp Láng Chim, xã Tân Phước, Gò Công

(cư ngụ Ấp Chợ, Tân Phước và Sài Gòn)

 

 

Hình 15: Trần Văn Diệu và Nguyễn Thị Lệ Nga

và Nhà Thờ Ông Bà ở Tân Phước, Gò Công Đông

 

Có 5 con::

 

 1. Trần Thành Trai (1960) vợ Phan Thị Thu (1960), có 3 con:
  • Trần Duy Thanh (10-12-1994)
  • Trần Duy Tươi (1999)
  • Trần Duy Thái (2001)

 

 1. Trần Thành Công (04-05-1962) (Long) vợ Võ Thị Ngọc Nhung (1972), có 2 con:
  • Trần Võ Uyên Ngọc (11-8-1992)
  • Trần Võ Lâm (8-6-2007)

 

 1. Trần Thị Ngọc Vân (1964) chồng Lê Minh Lộc (1962-25/1/2003 âl), có 1 con:
  • Lê Thị Ngọc Yến (1988) chồng Nguyễn Thanh Tuyền (1982)

 

 1. Trần Thành Danh tự Tô (1969) vợ Nguyễn Thị Kim Hoàng (tự Út) (1973), có 2 con:
  • Trần Thị Ngọc Trân (09-02-2003)
  • Trần Thị Bảo Trân (02-08-2007)
  • Trần Thị Thúy Kiều (2010)

 

 1. Trần Thị Ngọc Hân (5-10-1971) chồng Võ Quốc Trung (29-7-1972), có 1 con:
  • Võ Trần Trung Nhân (03-05-1996)

 

 

Hình16: Anh và chị Ba Diệu-Nga, Trai, Long, Vân, Tô và Hân, 2010

 

                                       

Hình 17: Gia đình Trần Văn Diệu-Lệ Nga

 

Hàng 1: Thanh, Tuyền,Tươi, Thái, Yến, Ngọc, Ngọc Trân

                                      Hàng 2: Ba Diệu, Lâm, Lệ Nga, Bảo Trân, Hân

Hàng 3: Thu, Trai, Nhung, Long, Vân, Hoàng (út), Tô, Trung.

 

 

    GIA ĐÌNH

 

TRẦN VĂN ĐẠT

(sinh 12-2-1941, Ấp Chợ, Tân Phước, Gò Công)

Và NGUYỄN THỊ KIM HOÀN

(sinh 11-12-1942, Ấp Bình Hòa, Bình Hòa Phước,
                                                                 Vĩnh Long)

(Hiện cư ngụ tại Westminster, California 92683, USA)

*****

 

Hình 18: Gia đình Đạt-Hoàn,1992

 

Có 3 con:

 

 1. TRẦN ĐÌNH LĨNH (sinh 20-11-1968, Sài Gòn, Việt Nam), vợ TRƯƠNG MỸ DUYÊN (14-6-1972), hiện cư ngụ tại Indianapolis, bang Indiana, Mỹ. Có 2 con:

  - Trần Đình Huy Kenny (30-12-1996, Atlanta, bang Georgia, USA)

- Trần Lãm Steven (13-10-2000, Indianapolis, bang Indiana, USA)
 

*Gia đình của Mỹ Duyên: Con Ông Trương Ngọc Hảo (1941) và bà Lê Kiều Phụng (1-2-1951), cư ngụ tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Có 6 con:

 

 1. Trương Bích Nga (26-4-1969), chồng Toàn
 2. Trương Quang Thuấn (1971-2008), vợ Hiền
 3. Trương Mỹ Duyên (14-6-1972), chồng Lĩnh
 4. Trương Công Thiện (31-8-1974), vợ Ly
 5. Trương Mỹ Nhân (28-7-1977), chồng Triệt
 6. Trương Quốc Nguyên (11-11-1982), vợ Đào
 7. TRẦN ĐÌNH DẠ THảO (sinh 27-5-1972, Sài Gòn, Việt Nam), chồng Trần Đình Nguyên,  hiện cư ngụ ở Westminster và làm việc tại San Diego, California.
   
 8. TRẦN ĐÌNH DUY (sinh 25/6/1974, Sài Gòn, Việt Nam-14-03-2000), vợ NGUYỄN THU HƯỜNG CINDY (12-6-1978), hiện cư ngụ Sacramento, bang Cali, Mỹ. Có 2 con:

 

 • Trần Uyên Nhi Davina (10-11-1996, Sacramento, Cali, USA)
 • Trần Anh Duy Adrian (31-3-1998, Sacramento, Cali, USA)

 

 

Hình 19: UC Davis, Cali (Ngày ra trường - B.Sc. của Dạ-Thảo:

Cindy, Hoàn, Thảo, Mỹ Duyên, Lĩnh và Kenny, Đức (bạn), Duy và Đạt, 1997

 

 

Hình 20: Đám cưới Dạ Thảo - Đình Nguyên, 18-12-2010

Hàng 1: Kenny, Steven, Adrian, Davina

Hàng 2: Lĩnh, Mỹ Duyên, Ba Diệu, Đạt, Kim Hoàn,

         Lệ Chi, Cường, Nhơn, Thanh Thủy, Cindy

 

 

*Gia đình của Cindy: Con Ông Nguyễn Văn Huấn (7-9-1950) và bà Lê Thị Nghĩa (1-1-1955) cư ngụ tại Sacramento, bang Cali, Mỹ. Có 5 con:

 

 1. Nguyễn Thị Thu Hương Jennifer (29-4-1977)
 2. Nguyễn Thu Hường Cindy (11-6-1978)
 3. Nguyễn Tuấn Duy (7-10-1981)
 4. Nguyễn Thu Thủy (11-6-1982)
 5. Nguyễn Thị Huyền (9-2-1983)

           

 

 

 

 

GIA ĐÌNH

NGUYỄN THỊ KIM HOÀN

(Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long)

 

                      

 

 

Hình 21: Bảy Kiệt, Tư Bình, Ba Triều, Bà Trần Thị Tạo,

Sáu Thoa, Năm Hoàn và Tám Phương

 

Ông NỘi NguyỄn Văn SỸ và bà NỘi ThỊ QuỜn:

 

          - Nguyễn Thị Ngâu (thứ 4)

          - Nguyễn Văn Dực (thứ 5)

          - Nguyễn Thị Đỗng (thứ 6)

          - Nguyễn Tri Cơ (thứ 8)

          - Nguyễn Văn Khuyên (thứ 9)

          - Nguyễn Văn Bổn (thứ 10)

 

 

Ba NGUYỄN TRI CƠ (1908-1985) và Mẹ TRẦN THỊ TẠO (1910).

 

Có 7 con:

 

                   1. Nguyễn Triều (thứ 3) (1932), vợ Huỳnh Thị Thuận (1935), có 7 con:

(1) Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (1958), chồng Lê Minh Trung (1958-1991), có 1 con:

                                      - Lê Anh Minh Ngọc (1988)

                             (2) Nguyễn Thị Ngọc Lan (1961)

                             (3) Nguyễn Hoàng Gia (1966), vợ Nguyễn Thụy Huyền Phương (1969)

                             (4) Nguyễn Hoàng Vũ (1970) (Bé Năm)

(5) Nguyễn Hoàng Phong (Bé Sáu) (1972), vợ Nguyễn Thị Hân (1977), có 1 con:

                                      - Nguyễn Hoàng Phương Anh (7-7-2005)

(6) Nguyễn Hoàng Tuấn (Bé Bảy) (1974), vợ Hà Thị Mỹ Yến (1976), có 1 con:

                                      - Nguyễn Hoàn Hảo (1999)

(7) Nguyễn Thị Ngọc Diễm (1976), chồng Phạm Thanh Tùng (1976), có 2 con:

                                      - Phạm Nguyễn Ngọc Anh (2003)

                                      - Phạm Nguyễn Đăng Khoa (2009)

 

2. Nguyễn Bình (tự Tư Chinh) (thứ 4) (1940), vợ Lê Kim Anh (1) (1947- chết), vợ Kim Xuyến (2), có 3 con với vợ (1):

                             (1) Nguyễn Thị Mỹ Linh (1973)

                             (2) Nguyễn Thế Nhân (1975)

(3) Nguyễn Thị Mỹ Phụng (1977), chồng Lê Quốc Văn (1969), có 2 con:

                                      - Lê Nguyễn Quốc Huy (2001)

                                      - Lê Quang Huy (2006)

 

3. Nguyễn Thị Kim Hoàn (thứ 5) (11/12/1942) , chồng Trần Văn Đạt (Xem trên)

 

4. Nguyễn Thị Kim Thoa (thứ 6) (1944), chồng Nguyễn Khắc Thậm tự Nhường

 

5. Nguyễn Kiệt (tự Bảy Chiến) (1947), vợ Nguyễn Thị Bích Hà (1954), có 3 con:

                             (1) Nguyễn Anh Thư (1980), chồng Dương Thanh Bình, có 2 con:

                                      - Dương Đăng Khôi (2006)

                                      - Dương Đăng Minh (2009)

                             (2) Nguyễn Như Quỳnh (1987)

                             (3) Nguyễn Quỳnh Trang (1992)

 

6. Nguyễn Minh Phương (thứ 8) (1950), vợ Huỳnh Thị Ngọc Mỹ (1956), có 3 con:

                             (1) Nguyễn Hoàng Minh Trị (1983)

                             (2) Nguyễn Hoàng Thùy Dương (1985)

                             (3) Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên (1991)

 

                   7. Nguyễn Minh Chánh (thứ 9) (1955-1971)

 

 

Hình 22: Ông NT Cơ, cháu Tuyết, Bà TT Tạo, Chánh, Phương,

Kiệt, Bình, Triều, Hoàn và Thoa
 

-----------------

 

GIA ĐÌNH

 

TRẦN THỊ LỆ CHI

sinh ngày 02-09-1944, ấp Chợ, xã Tân Phước, Gò Công

Chồng VÕ VĂN NHƯ

(1941-1970), sinh tại ấp Láng Chim, xã Tân Phước, Gò Công

(hiện cư ngụ tại Gò Công và Sài Gòn)

 

Hình 23: Trần Thị Lệ Chi, Vịnh Hạ Long, 2007 và Võ Văn Như, 1964

 

Có 3 con:

 

 1. Vỏ Quốc Châu tự Thanh (17-05-1963) vợ Lữ Xuân Huyền (15-07-1967), cư ngụ tại Sài Gòn, có 2 con:

- Võ Thanh Tâm (10-09-1992)

                        - Võ Thanh Phúc (10-09-1992)

 

 1. Võ Thị Thanh Phương (26-10-1966) chồng Nguyễn Văn An (11-09-1963), cư ngụ tại thi xã Gò Công, có 2 con:

- Nguyễn Võ Đình Luân (01-08-1987) và vợ Bảo yến

- Nguyễn Võ Đình Văn (23-11-1993)

 

 1. Võ Như Ý tự Bình (29-06-1969), hiện cư ngụ tại bang West Virginia, Mỹ.

 

 

Hình 24: Gia Đình Trần Thị Lệ Chi và Võ Văn Như, 2010

Từ phải qua trái: Bình, An, Thanh, Huyền, Phương, Năm

Luân, Bảo yến, Văn, Phúc và Tâm
                   

 

        GIA ĐÌNH

 

TRẦN THỊ NHƠN

(12-06-1947), tại ấp Chợ, Xã Tân Phước, Gò Công

Chồng VŨ MẠNH NAM

(04-03-1943), Vị Xuyên, Nam Định

(Hiện cư ngụ tại 28/52 Dương Bá Trạc, Sài Gòn)

 

 

Hình 25: Trần Thị Nhơn và Vũ Mạnh Nam, 2-2010

 

Có 4 con:

 

1.    Vũ Thị Thu Thủy (04-07-1970), chồng Đào Bá Lập (11-02-1973), hiện cư ngụ tại Sài Gòn, có 1 con:

 

              - Đào Vũ Khánh Đan (03-10-2003) tại Sài Gòn (Yuna)

              - Đào Vũ Minh Quang (12-12-2007) tại Sài Gòn (Subin)

 

2.    Vũ Trần Huy tự Tý (06-02-1973 tại xã Tân Phước), hiện cư ngụ tại Sài Gòn.

 

3.    Vũ Thị Thanh Thủy (24-08-1977 tại Sài Gòn), hiện cư ngụ tại bang Cali, Mỹ.

 

4.    Vũ Trần Hoàng (10-03-1981 tại Sài Gòn), vợ Nguyễn Thị Kim Đào (1982), hiện cư ngụ tại Sài Gòn. Con:

- Vũ Nguyễn Mẩn Quân (1-11-2009).

 

 

Hình 26: Thanh Thủy, Thu Thủy, Nam, Nhơn, Tý và Hoàng, 2010

 

 

Hình 27: Lập, Thu Thủy, Quang, Nam, Khánh Đan, Nhơn,

     Kim Đào, Mẫn Quân và Hoàng, 2011

 

                  

        GIA ĐÌNH

 

TRẦN THỊ NGHĨA

(12-10-1949, tại ấp Chợ, Xã Tân Phước, Gò Công)

Chồng LÊ VĂN TÁM

(11-10-1950, tại xã Phước Lý, Cần Giuộc, Long An)

(Hiện cư ngụ tại Cần Giuộc, Long An)

 

 

 

Hình 28: Lê Văn Tám và Trần Thị Nghĩa, Chùa Trúc Lâm Yên Tử, 2007

Có 3 con:

 

 1. Lê Trần Trúc Mai Loan (14-1-1973), chồng Võ Hữu Phúc (8-10-1974), có 2 con:

    -  Võ Lê Hữu Huy (27-06-2006)

    -  Võ Lê Quỳnh Như (04-06-2008)

 

 1. Lê Trần Trúc Mai Hoa tự Oanh (13-05-1977), chồng Lê Hoàng Phương (08-09-1967, có 3 con:
  • Lê Hoàng Phi (26-02-2004)
  • Lê Hoàng Phương Khanh (13-01-2006)
  • Lê Hoàng Phương Mai (04-01-2008)

 

 1. Lê Trần Trúc Mai Sương tự Uyên (16-09-1979), chồng Vũ Văn Bình (12-09-1975), có 2 con:
  • Vũ Lê Nhật Minh (25-01-2006)
  • Vũ Lê Anh Khôi (25-01-2010)

 

Hình 29: Gia Đình Nghĩa, Tám, Mai Loan, Mai Sương và Mai Hoa, 2010

 

 

Hình 30: Gia Đình Nghĩa-Tám

Hàng 1: Huy, Quỳnh Như, Phương Mai, Phương Khanh, Minh và Hoàng Phi

Hàng 2: Phúc, Loan, Tám, Nghĩa, Bình, Uyên, Oanh và Phương

 

                        GIA ĐÌNH

 

     TRẦN HỮU LỄ

(07-05-1952, sinh tại ấp Chợ, Xã Tân Phước, Gò Công)

Vợ MAI THANH HƯƠNG

(1955, tại Sài Gòn)

(Hiện cư ngụ tại Sài Gòn)

 

 

 

Hình 31: Gia Đình Lễ, Hương, Hải Lý, Hậu, Hải Yến, Đông

 

 

Có 3 con:

 

 1. Trần Thị Hải Lý (1977), chồng Trần Hữu Hậu (1976)

 

 1. Trần Minh Đăng tự Đông (1981)

 

 1. Trần Thị Hải Yến (1984)

 

 

                 GIA ĐÌNH

 

TRẦN HỮU TRÍ

(1954-18/10/1984 âl),

sinh tại ấp Chợ, Xã Tân Phước, Gò Công

Vợ NguyỄn ThỊ HẢi

(15-07-1952, tại Hải Phòng

(Hiện cư ngụ tại Sài Gòn)

 

 

Hình 32: Gia Đình Trí-Hải, Khả và Hải Kiều, Sapa, 2007

 

Có 2 con:

 

 1. Trần Công Khả (29-03-1981) sinh tại Sài Gòn

 

 1. Trần Hải Kiều (30-08-1984) sinh tại sài Gòn và chồng Costa Jason James (06-05-1971)

 

                GIA ĐÌNH

 

TRẦN THỊ HỮU TÍN

(20-09-1961, tại ấp Chợ, Xã Tân Phước, Gò Công)

Chồng Lâm Phú Vĩnh

(20-06-1959, tại Sa Đéc)

(Hiện cư ngụ tại Sài Gòn)

 

 

 

Hình 33: Gia Đình Tín - Vĩnh - Vân Anh, 2010

 

Có một con:

 

Lâm Trần Vân Anh (27-07-1989) sinh tại Sài Gòn

 

 

Hình 34: Du lịch gia đình ở Miền Trung - Đền thờ Vua Quang Trung, Bình Định,

7-2008

Hàng 1: Thảo, Thùy Dương, Thảo Nguyên, Kenny, Phúc, Trị, Hải Lý, Tâm, Phương, Tín

Hàng 2: Tám, Mỹ, Lan, Hải, Lệ Chi, Nghĩa, Nhơn, Diệu, Chị Ba Nga, Nam Lễ, Hoàn và Đạt

 

 

 

GIA PHẢ 

ÔNG TRẦN VĂN DÂN (VÂN)[11]

VÀ THỊ XUYẾN

(Xóm Bà Lãnh, xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tiền Giang)

 

 

 

Có 2 con:

 

 1. Trần Thị Cự
 1. Trần Văn Bảo
   

Hình 36: Chú Tám Nguyên và Mộ Ông Trần Văn Dân (Vân),

     xóm Bà Lãnh, Tân Đông, 2010

 

 

GIA ĐÌNH[12]

Ông Trần Văn Bảo (1902-)

và Bà Nguyễn Thị Ba (1914-)

Có 6 con:

 

 1. Trần Văn Hai (thứ 2) (1930)
 2. Trần Thị Tính (thứ 4) (1942)
 3. Trần Thị Tươi (thứ 5) (1946)
 4. Trần Thị Tế (thứ 6) (1948) (Chết)
 5. Trần Thị Y (thứ 7) (1951)
 6. Trần văn Nguyên (thứ 8) (1954)

 

- Trần Văn Hai (1930) và vợ Nguyễn Thị Chuyền

Có 8 con:

 

 1. Trần Văn Chiến (1954)
 2. Trần Văn Sắt (1958)
 3. Trần Thị Mến (1961)
 4. Trần Thị Thích (1964)
 5. Trần Văn Kiểm (1971)
 6. Trần Thị Nhanh (1981)
 7. Trần Văn Lẹ (1973)
 8. Trần Thị Lanh (1975)

 

 

- Trần Văn Nguyên (1954) và vợ Tạ Thị Nghe (1955)

Có 5 con:

 

 1. Trần Thị Den (1973)
 2. Trần Thị Kim Thủy (1983)
 3. Trần Quốc Tuấn (1984)
 4. Trần Quốc Cường (1987)
 5. Trần Quốc Việt (1989)

 

 

 

 

GIA PHẢ 

ÔNG NĂM NGUYỄN VĂN  NIỆM

(Xóm Dinh, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, Tiền Giang)

 

 

Bà TRẦN THỊ NAI[13] (ngày giỗ 25/1), chồng NGUYỄN VĂN TỴ (ngày giỗ 27/9);

Có 7 con:

 1. Nguyễn Văn Chừ
 2. Nguyễn Thị Sung
 3. Nguyễn … (chết lúc 23 tuổi)
 4. Nguyễn Văn Niệm (1911-1990)
 5. (chết lúc còn nhỏ)
 6. (chết lúc còn nhỏ)
 7. Nguyễn Thị Tám (chết)

 

Nguyễn Văn Niệm[14] (1911-1990), vợ Lê Thị Cúc (1919) tuổi Mùi:

Có 6 con:

 

Hình 35: Ông Nguyễn Văn Niệm

 

 

 1. Nguyễn Văn Răng (1939-1962), vợ Ngô Thị A: có 2 con

- Nguyễn Thị Nguyệt (1960) và chồng Nguyễn Văn Thấm (1958)

- Nguyễn Thị Oanh (1963) và chồng Trần Văn Oanh (1963)

 

 1. Nguyễn Thị Rí (1944), chồng Trần Công  Đờn, có 5 con:
  1. Trần Thị May (1965)
  2. Trần Công Nam (1976)
  3. Trần Công Viết (1977)
  4. Trần Thị Thùy Trang (1979)
  5. Trần Thị Thùy Vân (1982)

 

 1. Nguyễn Thị Ri (1946-1968)

 

 1. Nguyễn Thị Rì (1949), chồng Trần Văn Ron (1949), có 6 con:

(i) Trần Văn Dũng (1969) và vợ Nguyễn Thị Loan (1970)

(ii) Trần Thị Thúy (1971)

(iii) Trần Quốc Đạt (1974)

(iv) Trần Thị Nguyền (1977)

(v) Trần Thị Dung (1981)

(vi) Trần Thị Nghĩ (1983)

 

 1. Nguyễn Thị Rỡ (1952), chồng Trương Văn Nhớ (1950), có 5 người con:

(i) Trương Thị Ngọc Nguyên (1972)

(ii) Trương Thị Ngọc Linh (1974)

(iii) Trương Thị Ngọc Tuyền (1976)

(iv) Trương Văn Tướng (1978)

(v) Trương Thị Ngọc Ca (1980)

 

 1. Nguyễn Thị Ràng (1959), chồng Hà Tấn Lợi (1957), có 3 người con:

(i) Hà Quốc Trung (1981)

(ii) Hà Quốc Bình (1982)

(iii) Hà Quốc Tâm (1988).

 

[1] Theo lời kể của Ông Bà: Ông Bà Sơ Cố Trần Văn Đề từ ngoài Bắc đưa gia đình vào Nam lập nghiệp qua ngõ Vàm Láng - dạy võ gia truyền ở Xóm Bà Lãnh, xã Kiểng Phước (nay xã Tân Đông), Gò Công Đông. Ông lập gia đình và có 7 người con ở đó. Ông đến xã Tân Phước làm sui với Ông Cố Thọ (Ông Cố Nội của Bác Hai Phú và  Năm Thứ ở Rạch Già) và sau đó hai Ông hợp tác thành lập gánh Hát Bộ ở Tân Phước. Nhờ đó, người con cả là Ông Trần Văn Tiến gặp Bà Nguyễn Thị Lời, sau đám cưới về sinh sống tại Xóm Bà Lãnh; nhưng một tháng sau họ trở lại Tân Phước sống ở Xóm Trên, Ấp 7 ngày nay.

 

[2] Cập nhật ngày 28-03-2011

[3] Ông Sáu Trần Văn Dân (Vân) là Ông Nội của Chú Tám Trần Văn Nguyên (1954) hiện cư ngụ tại Ấp Bà Lãnh, xã Tân Ðông, Gò Công Ðông.

[4] Bà Chín Trần Thị Nai hay Chín Út (con út của Ông Trần Văn Đề) và chồng là Nguyễn Văn Tỵ, là Mẹ và Cha của Ông Năm Nguyễn Văn Niệm (1911-1990) ở Xóm Dinh, xã Long Thuận, Gò Công.

 

[5] Bà Cố Nội Nguyễn Thị Lời (tự Ba Lời) con của Bà Hai ở Rạch Già Trên, vai Cô Ba của Ông Năm Nguyễn Văn Thôi và Bà Năm Nguyễn Thị Sáu hiện sống ở thị xã Gò Công. Ông Bà Năm có 10 người con: Hai Trí, Ba Huệ, Năm Loan, Sáu Thanh, Bảy Thế, Tám Thịnh, Chín Thạnh, Mười Thu, Ngọc Thúy và Đức Lập.

[6] Cô Chín Vững cung cấp thông tin về năm sanh và mất của các anh chị Cô, 2005 và Trần Văn Đực bổ túc, 2010

[7] Trần Văn Tấn và Bác Năm Trần Thị Lá cung cấp thông tin này, 2010.

[8] Trần Hữu Sĩ cung cấp thông tin này.

[9] Trần Văn Hiệp cung cấp thông tin này, 2010.

[10] Theo lời kể của Cậu Năm Mai Văn Tân (2-2010), Ông Mai Văn Cẩn, còn gọi là Hương Cẩn, làm việc dưới thời vua Gia Long (1802-1819) và Minh Mạng (1820-1840), chết dưới triều Thiệu Trị (1841-1847) trong chương trình khẩn hoang lập Dinh Điền ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sau khi Ông qua đời được dân chúng và chính quyền địa phương thương mến đặt tên  Ấp Hương Cẩn, bây giờ đổi thành Ấp 5 của xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông. Ngày nay, nhiều người còn gọi Ấp Hương Cẩn. Cậu Năm cho biết có giữ một tập hồ sơ dày bằng chữ Hán về Ông Hương Cẩn, nhưng đã bị đốt đưới thời Pháp thuộc.

[11] Trần Văn Dân ở xóm Bà Lãnh, là một trong 7 người con của Ông Trần Văn Đề và Bà Huỳnh Thị Tình, cũng là em thứ 6 của Ông Cố Trần Văn Tiến (thứ 2). Mộ Ông Trần Văn Dân ở Xóm Bà Lãnh, nhưng mộ vợ Bà Thị Xuyến ở xóm Dinh, xã Long Thuận.

[12] Chú Tám Trần Văn Nguyên cung cấp thông tin, 2010

[13] Bà Chín Trần Thị Nai là em gái út của Ông Cố Trần Văn Tiến, có chồng về xóm Dinh, xã Long Thuận, Gò Công Đông.

[14] Ông Năm Niệm làm nghề hớt tóc ở Xóm Dinh.

 

News

New Website!
Trang mạng vừa làm xong. Mong rằng sẽ góp vui cùng quý bạn!

Print Print | Sitemap
© TranVanDat