Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT

            TRANG THÂN HỮU

 

Thơ Xướng họa 2015-16

 

2018-Quý III & IV

 

 1. Thơ XH-Xuân/Tuổi Hợi/Suy nghĩ cuối năm, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 2. Thơ XH: Tưởng nhớ các Anh, Bửu Tùng và các Thi hữu 
 3. Thơ & youtube: Em về cơn bão tố, Như Nguyệt
 4. Bức họa: Rock climbing, Lam Sơn
 5. Thơ & Youtube: Tình úa vàng như chiếc lá mùa thu, Quách Như Nguyệt
 6. Thơ XH: Chúc Xuân Kỷ Hợi/Hoàng hôn trên Biển Hồ/Thăm Angkor Wat & Phố Siem Reap, Văn Ngọc và các Thi hữu 
 7. Tuổi già, Trần Văn Giang
 8. Thơ XH: Men Xuân, Ái Nghĩa và các Thi hữu
 9. Thơ XH: Đâu thuở hoàng kim/Mùa thu & Nghiệp/Tiền, Doãn Lê/Nguyễn Đức Dục/Khuyết Nhĩ và các Thi hữu
 10. Thơ: Giáng Sinh cảm tác, Trần Văn Giang
 11. Thơ: Giữ gìn Xuân trẻ, Thái Huy Long
 12. Thơ XH: Non sông nước Việt/Tâm sự tre già/Sông quê, Văn Ngọc/Trần Quảng Nam/Trần Đình Thao và các Thi hữu 
 13. Thơ XH: Ngọc trai/Tiền/Đêm buồn/Khúc nhạc ban mai, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 14. Thơ: Tuyết Miền Đông-Bắc, Thái Huy Long
 15. Thơ XH: Lập Đông/Face-Book giao duyên/Việt Nam tôi ơi/Noi gương Triều Tiên, Đoàn Ngọc Nam & Văn Ngọc và các Thi hữu
 16. Phát triển trồng lúa nước thời đại Kim Khí (3.000-1.800 năm BP), Trần Văn Đạt
 17. Thơ XH: Đức đè phong thủy/Dạo biển Republica Dominica/Hoa tình thương/Chiều tím, Đoàn Ngọc Nam & Lê Đình Khoa và các Thi hữu
 18. Giải mã bí mật mới nhứt trong "Mona Lisa", Trang Ly
 19. Buồn trông cửa bể chiều hôm, GS. Thái Công Tụng
 20. Thơ XH: Nghe đây/Thôi/Bên dốc đời/Vịnh con khỉ, Khuyết Nhĩ và các Thi hữu  
 21. Thơ & youtube: Nếu không có tình yêu, Quách Như Nguyệt
 22. Thơ: Mùa thu cuộc đời, Thái Huy Long
 23. Thơ: Trăm mối tơ vò, Thái Huy Long
 24. Thơ XH: Vô đề/Cảm ơn Trời/Vẫn còn dù che cán/Đêm nghe thạch sùng kêu, Khuyết Nhĩ & Nguyen Huy Vu và các Thi hữu  
 25. Tưởng niệm 100 năm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, Nguyên Trần
 26. Các kiểu rừng chính ở Hoa Kỳ, Nguyễn Lương Duyên
 27. Thơ XH: Huế thương/Nhớ quê, Nam Phong & Thế Lộc và các Thi hữu 
 28. Thơ: Trăm mối tơ vò, Thái Huy Long
 29. Thơ XH: Vịnh núi Bà Nà/Tình quê/Giấu đi, Khuyết Nhĩ, Đoàn Ngọc Nam & Nguyễn Hàn Chung và các Thi hữu 
 30. Thơ: Thu đem bạn cũ ta về, Thái Huy Long
 31. Thơ XH: Thu xa/Thu sầu/Tiếng xưa, Nguyễn Miên Thượng, Đoàn Thị Dưỡng, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 32. Hoa và Mùa Xuân trong thi ca VN, GS. Thái Công Tụng
 33. Thơ XH: Khúc tương tư/Chiều/Khoan, Kimhoa Huynh/Nguyễn Đức Dục/Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 34. Buồn trông cửa bể chiều hôm, GS. Thái Công Tụng
 35. Thơ XH: Huế Quảng giao lưu/Cây chổi, Đoàn Ngọc Nam/Nguyễn Đức Dục và các Thi hữu
 36. Thơ: Khép lại ngăn tim, Quách Như Nguyệt
 37. Thơ: Nói lời tạm biệt, Thái Huy Long
 38. Youtube: America's got talent
 39. Thơ XH: Mưa Khuya, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 40. Thơ: Sẽ có lúc em không làm thơ nữa, Quách Như Nguyệt
 41. Thơ: Diệu kỳ, Như Nguyệt
 42. Thơ: Gửi gắm mùa thu, Thái Huy Long
 43. Thơ XH: Đêm nghe thạch sùng kêu, Nguyễn Huy vu và các Thi hữu
 44. Thơ XH: Vịnh Hát Bội & Gió Nam Lào, Tú Quỳ/Nguyễn Đình Tri và các Thi hữu
 45. Thơ XH: Thôi rồi & Tình lỡ, Nhĩ Khuyết & Lê Đình Khoa và các Thi hữu
 46. Tìm hiểu sinh thái nhân văn trong gia đình VN, GS. Thái Công Tụng
 47. Thơ: Đằng sau ..., Sương L.
 48. Thơ XH: Hoang mang, Như Thiền và các Thi hữu
 49. Thơ XH: Bữa cơm thời thơ ấu, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu
 50. Cao nguyên- Phố núi cao, phố núi mù sương..., GS. Thái Công Tụng
 51. Tìm hiểu sinh thái nhân văn trong gia đình VN, GS. Thái Công Tụng
 52. Thơ XH: Công cha Nghĩa mẹ..., Nhĩ Khuyết và các Thi hữu 
 53. Thơ XH: Nhớ bạn phương xa, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu 
 54. Thơ: Mẹ vắng nhà, Thái Huy Long
 55. Khổng và Lão, Châu Mộng Long
 56. Thơ XH-Sầu mắt biếc, Cẩm Chiểu và các Thi hữu
 57. Nhạc: Độc huyền, Nguyễn Tuấn
 58. Thơ XH: Kiếp phong trần, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu
 59. Thơ XH: Tự hào, Thuc Nguyen Hong và các Thi hữu
 60. Làm sao để sống thọ, Trần Đăng Hồng, Ph. D.
 61. Thơ XH: Mưa Khuya, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 62. Thơ: Đánh mất niềm tin, Sương L.
 63. Thơ: Nhưng mà... Em ơi!, Thái Huy Long
 64. Thơ XH: Tiền, Nguyễn Đức Dục và các Thi hữu
 65. Những loài thực vật hạt trần trong vườn bách thảo Montreal, GS. Thái Công Tụng
 66. Họa: Rainy evening, Lam Sơn
 67. Gom góp từ ngữ của Miền Nam và Sài Gòn xưa, Nguyễn Cao Trường
 68. Thơ XH: Tà áo dài dậy sóng quê hương, Vịnh Thanh Dương Thành Lợi và các Thi hữu
 69. Các giá trị Phật học trong Lục Vân Tiên, GS. Thái Công Tụng
 70. Thơ: Ai về Tây Nguyên, Thái Huy Long
 71. Thơ XH: Cái nút...Đặc khu, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu
 72. Thử tìm hiểu: Biến đổi khí hậu & Biển tiến, biển lùi, Trần Văn Đạt
 73. Thơ XH: Ngày về, Doãn Lê và các Thi hữu
 74. Thơ XH: Hoa mai & Ba người bạn, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 75. Thơ XH: Mưa & Nhớ quê, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 76. Thế giới thực vật quanh ta, GS. Thái Công Tụng

 

2018-Quý II

 1. Thơ XH: Chim bồ câu, Đoàn Xuân Đài và các Thi hữu
 2. Ăn cơm chưa?, Bình Nguyên Lộc
 3. Cập nhựt Nguồn gốc lúa trồng châu Á, Trần Văn Đạt
 4. Nhạc: Yếm đào, Nhạc sĩ Mai Phạm
 5. Thơ XH: Uyên ương, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 6. Thơ XH: Hạnh phúc, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 7. Thơ XH: Nghe nhạc, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 8. Thơ XH: Chùa trên núi, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 9. Thơ: Cô đơn, Thái Huy Long
 10. Thơ: Hoa sầu Puvan, Thái Huy Long
 11. Tản mạn về "Rớt xuống sông...", Nguyễn Thượng Đức
 12. Thơ: Sỏi đá có nhau, Như Thiền
 13. Thơ: Chuyện sẽ đến tối nay, Thái Huy Long
 14. Thơ XH: Nhớ Bạn, Nắng Cali và các Thi hữu
 15. Thơ XH: Hoa sử quân tử, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 16. Thơ: Hơn cả tình một đêm, Thái Huy Long
 17. Thơ: Xuân bâng khuâng, Huy Lữ
 18. Thơ XH: Chùa Non Nước, Nắng Cali và các Thi hữu
 19. Thơ XH: Đừng!..., Như Thiền và các Thi hữu
 20. Thơ: 30 Tháng 4- Một ngày phải nhớ, Quách Như Nguyệ
 21. Thơ XH: Một thời áo trắng, Nắng Cali và các Thi hữu
 22. Thơ XH: Một mình, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 23. Buồn trong cửa bể chiều hôm, GS. Thái Công Tụng
 24. Nhạc: Xuân vui ca, Nhạc Sỹ Mai Phạm
 25. Thơ: Hoa Nài Bướm, Thái Huy Long
 26. Thơ XH: Yêu đơn phương-Bùi Giáng, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 27. Thơ XH: Vịnh con ếch, Nguyễn Đình Tri và các Thi hữu
 28. Thơ XH: Hội An hôm nay, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 29. Thơ XH: Cảm ơn Trời, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu
 30. Thơ: Tình Cô em vợ, Thái Huy Long
 31. Thơ: Chim hót trong lồng, Thái Huy Long
 32. Nhạc: Quán Thế Âm Bồ Tát, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn   
 33. Thơ: Tảo mộ cuộc tình, Thái Huy Long
 34. Thơ XH: Nỗi buồn Tô Thị, Nguyễn Đình Tri và các Thi hữu
 35. Thơ XH: Một trong Hai, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 36. Nhạc: Nói lên lời ấy, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn 
 37. ThơYoutube: Anh về với người ta, Quách Như Nguyệt
 38. Thơ XH: Hoài vọng, Lê Khoa Cử và các Thi hữu
 39. Thơ XH: Quê hương, Nguyễn Đình Tri và các Thi hữu

2018-Quý I

 

 1. Thơ XH: Chúc Xuân 2018, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 2. Thơ XH: Xuân Như Ý, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu
 3. Chant d'amour 4-Lamartine: Bóng ngã về Tây, Thái Huy Long
 4. Chant d'amour 5-Lamartine: Nếu ngày mai ấy, Thái Huy Long
 5. Chant d'amour 6-Lamartine: Hương lửa ba sinh, Thái Huy Long
 6. Vì sao Stephen Hawking là 'người Anh Vĩ Đại', TS. Lê Đức Tùng (BBC)
 7. Thơ XH: Năm Tuất, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 8. Thơ XH: Nhìn lại năm qua, Đỗ Đến và các Thi hữu
 9. Chant d'amour 1-Lamartine: Em là cây huyền cầm, Thái Huy Long
 10. Chant d'amour 2-Lamartine: Tỉnh giấc trao lời, Thái Huy Long
 11. Chant d'amour 3-Lamartine: Dung nhan yêu kiều, Thái Huy Long 
 12. Hoa và mùa Xuân trong thi ca Việt, GS. Thái Công Tụng
 13. Thơ: Chúc bạn vui mỗi ngày...ngày Thứ 6, Quách Như Nguyệt
 14. Thơ: Thương tiếc nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Nguyên Trần
 15. Nhạc: Xuân đến, Nhạc sĩ Mai Phạm
 16. Thơ: Winter Night (Đêm Đông), Boris Pasternak (Thái Huy Long)
 17. Thơ XH: Chúc Xuân Thi Đàn, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu 
 18. Thơ XH: Đời, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu 
 19. Thơ: Xuân đã về rồi em biết không, Nguyễn Đình Tri
 20. Cháo cá trôi - Mắm cá rầm, Đoàn Ngọc Nam
 21. Thơ XH: Say thơ, Trung Nhân và các Thi hữu
 22. Thơ XH: Gió, mây, mưa, nắng, Như Thiền và Huy Lữ
 23. Môi trường và sức khỏe người lớn tuổi, GS. Thái Công Tụng
 24. Đôi dòng về Super Bowl LII (52), Nguyên Trần
 25. Bao giờ thế giới có nhà máy năng lượng nhiệt hạch?, Trần Văn Đạt 
 26. Thơ: Tình vẫn còn đây, Như Nguyệt
 27. Thơ XH: Đợi, Như Thiền và các Thi hữu
 28. Thơ XH: Hạ Long hừng sáng, Huy Lữ và các Thi hữu
 29. Thơ: Trời mưa mãi, mưa hoài, Quách Như Nguyệt
 30. Thơ: Chú Cún, Thái Huy Long
 31. Nhạc: Giọt buồn đêm mưa, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn 
 32. Thơ: Mùa Đông Canada, Thái Huy Long
 33. Thơ XH: Nữ sinh & Hoa gạo, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 34. Thơ XH: Tiễn mùa mưa, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu 
 35. Thơ XH: Chúc Mừng Năm Mới, Đỗ Đến và các Thi hữu
 36. Thơ XH: Hoa và Nguyệt, Trần Kim Hoàng và các Thi hữu
 37. Thơ: Mùa Đông Cali, Huy Lữ
 38. Nhạc: Hà Nội Mùa Đông, Nhạc sĩ Mai Phạm
 39. Nhạc: Ảo ảnh, Nguyễn Tuấn
 40. Thơ: Dạ Vũ, Thái Huy Long
 41. Thơ XH: Mưa cuối mùa, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 42. Thơ XH: Đèo Hải Vân, Nguyễn Thanh Hoàng và các Thi hữu
 43. 2017-Quý III & IV
 44. 18 nơi cổ xưa nhất Sài Gòn
 45. Vài danh từ địa mạo tỉnh Quảng trị, GS. Thái Công Tụng
 46. Thơ: Kể như Đông đã về, Thái Huy Long
 47. Thơ XH: Em đẹp như hoa, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu 
 48. Thơ XH: Quay về, Trần Kim Hoàng và các Thi hữu
 49. Nhạc: Hát mừng Noel, Nhạc sĩ Mai Phạm
 50. Thơ: Mặc niệm tình yêu, Đổ Quyên
 51. Thơ XH: Lê Chiêu Thống, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 52. Thơ XH: Cả đời ước mơ, Huy Lữ và các Thi hữu
 53. Nhạc: Bài hát mùa thu, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn 
 54. Tính cực đoan và độc ác được di truyền?, Trần Đăng Hồng,Ph.D. 
 55. Thơ XH: Thắng thua - Thành bại, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 56. Thơ XH: Dai dẳng tiếng thu buồn, Trần Văn Lương và các Thi hữu
 57. Các Đại Tuyệt Chủng Sinh Vật trong lịch sử địa chất, GS. Thái Công Tụng
 58. Đức tin & Di truyền, Trần Đăng Hồng, Ph. D. 
 59. Thơ XH: Niềm riêng, Trần Kim Hoàng và các Thi hữu
 60. Thơ XH: Chờ & Ngộ, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 61. Nhạc: Giọt buồn đêm mưa, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn
 62. Thơ XH: Tình muộn, Ái Thi LKC và các Thi hữu
 63. Thơ: Miền rung cảm, Huy Lữ
 64. Green Revolution in SVN (Summary), Trần Văn Đạt
 65. Genghis Khan và Đế quốc Mông Cổ, Trần Văn Giang

 

 

News

New Website!
Trang mạng vừa làm xong. Mong rằng sẽ góp vui cùng quý bạn!

Print Print | Sitemap
© TranVanDat