Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT

            TRANG THÂN HỮU

 

Thơ Xướng họa 2015-16

 

2019-Quý I

 

 1. Thơ XH: Cõi tạm, Đoàn Hồng Quân và các Thi hữu
 2. Thơ: Sakura Washington, Thái Huy Long
 3. Thơ & Youtube: Mai em lấy chồng, Quách Như Nguyệt
 4. Môi trường và sức khỏe người lớn tuổi, GS. Thái Công Tụng
 5. Thơ: Đời hết vui rồi, Thái Huy Long
 6. Thơ XH: Mây, Như Thiền và các Thi hữu 
 7. Mưa Huế, Nguyễn Văn Ngưu 
 8. Thơ XH: Vẫn là em, YThai-LKC và các Thi hữu
 9. Kinh Lăng Nghiêm, TS. Bùi Thế Trường
 10. Tháng hai trồng đậu..., GS. Thái Công Tụng
 11. Sự Giàu Nghèo, Trần Văn Giang
 12. Đạo Phật và Tôi, TS. Bùi Thế Trường
 13. Thơ XH: Anh nhớ em/Lời cho em/Tự tình, Bùi Chương/Trung Nhân và các Thi hữu 
 14. Thơ: Xấu hổ chung, Thái Huy Long
 15. Câu hỏi quá nhiều cắc cớ..., TS. Bùi Thế Trường
 16. Vài vấn đề Toàn cầu hóa, GS. Thái Công Tụng
 17. Thơ XH: Việt Nam Tôi Ơi, Văn Ngọc và các Thi hữu 
 18. Thơ: Em không thể..., Thái Huy Long
 19. Thơ XH: Tưởng nhớ Hai Bà Trưng/Chúc Xuân/Nghiệp/Tân niên khai bút, Cư Nguyễn/Đoàn Ngọc Nam/Hồng Sơn, và các Thi hữu
 20. Thơ: Ông Vua Tuổi Hợi, Thái Huy Long
 21. Thơ: Chuyện heo, Thái Huy Long
 22. Những con mắt buồn phiền, xin cấy lại niềm tin, GS. Thái Công Tụng
 23. Thơ & youtube: Lướt thướt cứ mưa hoài, Quách Như Nguyệt
 24. Thơ XH: Minh niên khai bút/Tết Nguyên Đán/Khuyến mãi/Rượu Xuân, Thái Huy Long/Đoàn Thị Dưỡng/Hương Hữu Phạm và các Thi hữu
 25. Nước trong thơ VN, GS. Thái Công Tụng
 26. Thơ XH-Xuân/Tuổi Hợi/Suy nghĩ cuối năm, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 27. Thơ XH: Tưởng nhớ các Anh, Bửu Tùng và các Thi hữu 
 28. Thơ & youtube: Em về cơn bão tố, Như Nguyệt
 29. Bức họa: Rock climbing, Lam Sơn
 30. Thơ & Youtube: Tình úa vàng như chiếc lá mùa thu, Quách Như Nguyệt
 31. Thơ XH: Chúc Xuân Kỷ Hợi/Hoàng hôn trên Biển Hồ/Thăm Angkor Wat & Phố Siem Reap, Văn Ngọc và các Thi hữu 
 32. Tuổi già, Trần Văn Giang
 33. Thơ XH: Men Xuân, Ái Nghĩa và các Thi hữu
 34. Thơ XH: Đâu thuở hoàng kim/Mùa thu & Nghiệp/Tiền, Doãn Lê/Nguyễn Đức Dục/Khuyết Nhĩ và các Thi hữu
 35. Thơ: Giáng Sinh cảm tác, Trần Văn Giang
 36. Thơ: Giữ gìn Xuân trẻ, Thái Huy Long
 37. Thơ XH: Non sông nước Việt/Tâm sự tre già/Sông quê, Văn Ngọc/Trần Quảng Nam/Trần Đình Thao và các Thi hữu 
 38. Thơ XH: Ngọc trai/Tiền/Đêm buồn/Khúc nhạc ban mai, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu

2018-Quý III & IV

 
 1. Thơ: Tuyết Miền Đông-Bắc, Thái Huy Long
 2. Thơ XH: Lập Đông/Face-Book giao duyên/Việt Nam tôi ơi/Noi gương Triều Tiên, Đoàn Ngọc Nam & Văn Ngọc và các Thi hữu
 3. Phát triển trồng lúa nước thời đại Kim Khí (3.000-1.800 năm BP), Trần Văn Đạt
 4. Thơ XH: Đức đè phong thủy/Dạo biển Republica Dominica/Hoa tình thương/Chiều tím, Đoàn Ngọc Nam & Lê Đình Khoa và các Thi hữu
 5. Giải mã bí mật mới nhứt trong "Mona Lisa", Trang Ly
 6. Buồn trông cửa bể chiều hôm, GS. Thái Công Tụng
 7. Thơ XH: Nghe đây/Thôi/Bên dốc đời/Vịnh con khỉ, Khuyết Nhĩ và các Thi hữu  
 8. Thơ & youtube: Nếu không có tình yêu, Quách Như Nguyệt
 9. Thơ: Mùa thu cuộc đời, Thái Huy Long
 10. Thơ: Trăm mối tơ vò, Thái Huy Long
 11. Thơ XH: Vô đề/Cảm ơn Trời/Vẫn còn dù che cán/Đêm nghe thạch sùng kêu, Khuyết Nhĩ & Nguyen Huy Vu và các Thi hữu  
 12. Tưởng niệm 100 năm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, Nguyên Trần
 13. Các kiểu rừng chính ở Hoa Kỳ, Nguyễn Lương Duyên
 14. Thơ XH: Huế thương/Nhớ quê, Nam Phong & Thế Lộc và các Thi hữu 
 15. Thơ: Trăm mối tơ vò, Thái Huy Long
 16. Thơ XH: Vịnh núi Bà Nà/Tình quê/Giấu đi, Khuyết Nhĩ, Đoàn Ngọc Nam & Nguyễn Hàn Chung và các Thi hữu 
 17. Thơ: Thu đem bạn cũ ta về, Thái Huy Long
 18. Thơ XH: Thu xa/Thu sầu/Tiếng xưa, Nguyễn Miên Thượng, Đoàn Thị Dưỡng, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 19. Hoa và Mùa Xuân trong thi ca VN, GS. Thái Công Tụng
 20. Thơ XH: Khúc tương tư/Chiều/Khoan, Kimhoa Huynh/Nguyễn Đức Dục/Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 21. Buồn trông cửa bể chiều hôm, GS. Thái Công Tụng
 22. Thơ XH: Huế Quảng giao lưu/Cây chổi, Đoàn Ngọc Nam/Nguyễn Đức Dục và các Thi hữu
 23. Thơ: Khép lại ngăn tim, Quách Như Nguyệt
 24. Thơ: Nói lời tạm biệt, Thái Huy Long
 25. Youtube: America's got talent
 26. Thơ XH: Mưa Khuya, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 27. Thơ: Sẽ có lúc em không làm thơ nữa, Quách Như Nguyệt
 28. Thơ: Diệu kỳ, Như Nguyệt
 29. Thơ: Gửi gắm mùa thu, Thái Huy Long
 30. Thơ XH: Đêm nghe thạch sùng kêu, Nguyễn Huy vu và các Thi hữu
 31. Thơ XH: Vịnh Hát Bội & Gió Nam Lào, Tú Quỳ/Nguyễn Đình Tri và các Thi hữu
 32. Thơ XH: Thôi rồi & Tình lỡ, Nhĩ Khuyết & Lê Đình Khoa và các Thi hữu
 33. Tìm hiểu sinh thái nhân văn trong gia đình VN, GS. Thái Công Tụng
 34. Thơ: Đằng sau ..., Sương L.
 35. Thơ XH: Hoang mang, Như Thiền và các Thi hữu
 36. Thơ XH: Bữa cơm thời thơ ấu, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu
 37. Cao nguyên- Phố núi cao, phố núi mù sương..., GS. Thái Công Tụng
 38. Tìm hiểu sinh thái nhân văn trong gia đình VN, GS. Thái Công Tụng
 39. Thơ XH: Công cha Nghĩa mẹ..., Nhĩ Khuyết và các Thi hữu 
 40. Thơ XH: Nhớ bạn phương xa, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu 
 41. Thơ: Mẹ vắng nhà, Thái Huy Long
 42. Khổng và Lão, Châu Mộng Long
 43. Thơ XH-Sầu mắt biếc, Cẩm Chiểu và các Thi hữu
 44. Nhạc: Độc huyền, Nguyễn Tuấn
 45. Thơ XH: Kiếp phong trần, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu
 46. Thơ XH: Tự hào, Thuc Nguyen Hong và các Thi hữu
 47. Làm sao để sống thọ, Trần Đăng Hồng, Ph. D.
 48. Thơ XH: Mưa Khuya, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 49. Thơ: Đánh mất niềm tin, Sương L.
 50. Thơ: Nhưng mà... Em ơi!, Thái Huy Long
 51. Thơ XH: Tiền, Nguyễn Đức Dục và các Thi hữu
 52. Những loài thực vật hạt trần trong vườn bách thảo Montreal, GS. Thái Công Tụng
 53. Họa: Rainy evening, Lam Sơn
 54. Gom góp từ ngữ của Miền Nam và Sài Gòn xưa, Nguyễn Cao Trường
 55. Thơ XH: Tà áo dài dậy sóng quê hương, Vịnh Thanh Dương Thành Lợi và các Thi hữu
 56. Các giá trị Phật học trong Lục Vân Tiên, GS. Thái Công Tụng
 57. Thơ: Ai về Tây Nguyên, Thái Huy Long
 58. Thơ XH: Cái nút...Đặc khu, Nhĩ Khuyết và các Thi hữu
 59. Thử tìm hiểu: Biến đổi khí hậu & Biển tiến, biển lùi, Trần Văn Đạt
 60. Thơ XH: Ngày về, Doãn Lê và các Thi hữu
 61. Thơ XH: Hoa mai & Ba người bạn, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 62. Thơ XH: Mưa & Nhớ quê, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 63. Thế giới thực vật quanh ta, GS. Thái Công Tụng
 1. Green Revolution in SVN (Summary), Trần Văn Đạt
 2. Genghis Khan và Đế quốc Mông Cổ, Trần Văn Giang

 

 

News

New Website!
Trang mạng vừa làm xong. Mong rằng sẽ góp vui cùng quý bạn!

Print Print | Sitemap
© TranVanDat