Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT

            TRANG THÂN HỮU

 

Thơ Xướng họa 2015-16

 

2018-Quý I

 

 1. Thơ: Xuân đã về rồi em biết không, Nguyễn Đình Tri
 2. Cháo cá trôi - Mắm cá rầm, Đoàn Ngọc Nam
 3. Thơ XH: Say thơ, Trung Nhân và các Thi hữu
 4. Thơ XH: Gió, mây, mưa, nắng, Như Thiền và Huy Lữ
 5. Môi trường và sức khỏe người lớn tuổi, GS. Thái Công Tụng
 6. Đôi dòng về Super Bowl LII (52), Nguyên Trần
 7. Bao giờ thế giới có nhà máy năng lượng nhiệt hạch?, Trần Văn Đạt 
 8. Thơ: Tình vẫn còn đây, Như Nguyệt
 9. Thơ XH: Đợi, Như Thiền và các Thi hữu
 10. Thơ XH: Hạ Long hừng sáng, Huy Lữ và các Thi hữu
 11. Thơ: Trời mưa mãi, mưa hoài, Quách Như Nguyệt
 12. Thơ: Chú Cún, Thái Huy Long
 13. Nhạc: Giọt buồn đêm mưa, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn 
 14. Thơ: Mùa Đông Canada, Thái Huy Long
 15. Thơ XH: Nữ sinh & Hoa gạo, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 16. Thơ XH: Tiễn mùa mưa, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu 
 17. Thơ XH: Chúc Mừng Năm Mới, Đỗ Đến và các Thi hữu
 18. Thơ XH: Hoa và Nguyệt, Trần Kim Hoàng và các Thi hữu
 19. Thơ: Mùa Đông Cali, Huy Lữ
 20. Nhạc: Hà Nội Mùa Đông, Nhạc sĩ Mai Phạm
 21. Nhạc: Ảo ảnh, Nguyễn Tuấn
 22. Thơ: Dạ Vũ, Thái Huy Long
 23. Thơ XH: Mưa cuối mùa, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 24. Thơ XH: Đèo Hải Vân, Nguyễn Thanh Hoàng và các Thi hữu
 25. 2017-Quý III & IV
 26. 18 nơi cổ xưa nhất Sài Gòn
 27. Vài danh từ địa mạo tỉnh Quảng trị, GS. Thái Công Tụng
 28. Thơ: Kể như Đông đã về, Thái Huy Long
 29. Thơ XH: Em đẹp như hoa, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu 
 30. Thơ XH: Quay về, Trần Kim Hoàng và các Thi hữu
 31. Nhạc: Hát mừng Noel, Nhạc sĩ Mai Phạm
 32. Thơ: Mặc niệm tình yêu, Đổ Quyên
 33. Thơ XH: Lê Chiêu Thống, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 34. Thơ XH: Cả đời ước mơ, Huy Lữ và các Thi hữu
 35. Nhạc: Bài hát mùa thu, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn 
 36. Tính cực đoan và độc ác được di truyền?, Trần Đăng Hồng,Ph.D. 
 37. Thơ XH: Thắng thua - Thành bại, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 38. Thơ XH: Dai dẳng tiếng thu buồn, Trần Văn Lương và các Thi hữu
 39. Các Đại Tuyệt Chủng Sinh Vật trong lịch sử địa chất, GS. Thái Công Tụng
 40. Đức tin & Di truyền, Trần Đăng Hồng, Ph. D. 
 41. Thơ XH: Niềm riêng, Trần Kim Hoàng và các Thi hữu
 42. Thơ XH: Chờ & Ngộ, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 43. Thơ XH: Tình Nhật-Nguyệt, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 44. Thơ XH: Tình em lục bát, Dư Mỹ và các Thi hữu
 45. Thơ: Giảng đường xưa, Như Thiền
 46. Thơ: Hai mùa thu, Thái Huy Long
 47. Thơ: Mãnh lực ái tình, Thái Huy Long
 48. Rừng - Lá phổi của nhân loại, GS. Thái Công Tụng
 49. Tản mạn về ngày Chiến Sĩ Trận Vong 11/11, Nguyên Trần
 50. Gò Công có gì lạ không em?, HL. Người Gò Công
 51. Thơ XH: Đánh thức nàng thơ, Đoàn Thị Dưỡng và các Thi hữu
 52. Thơ XH: Mộng vỡ đôi, Trần Kim Hoàng và các Thi hữu
 53. Nhạc: Giọt buồn đêm mưa, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn
 54. Thơ: Lưu bút hội ngộ 50, Thái Huy Long
 55. Thơ: Ngày về, Thái Huy Long
 56. Thơ XH: Trò và Cô giáo cũ, Lê Khoa Cử và các Thi hữu
 57. Thơ XH: Mưa Sài Gòn, Huy Lữ và các Thi hữu
 58. Lưu bút Hội Ngộ 50, Thái Huy Long
 59. Thơ: Mộng vỡ đôi, Trần Kim Hoàng và các Thi hữu
 60. Thơ XH: Nghe-Nhìn-Nhẫn Nhịn, Thơ Thi sĩ Bùi Giáng và Đoàn Ngọc Nam
 61. Thơ: Giọt nắng & Mây ngang trời, NDN & NMT
 62. Thơ XH: Duyên văn vạn dặm, Trần Kim Hoàng và các Thi hữu
 63. Thơ XH: Dạ thưa, My Lê và các Thi hữu
 64. Cập nhựt kiến thức: 2- Nguồn gốc con người, Trần Văn Đạt
 65. Cập nhựt kiến thức: 3- Nguồn gốc người VN, Trần Văn Đạt
 66. Thơ XH: Quang Trung Đại Đế, TP Đặng Đức Bích và các Thi hữu
 67. Thơ: Hello, Anh Ơi!, Thái Huy Long
 68. Cập nhựt kiến thức: 1- thành lập Vũ trụ, Trần Văn Đạt 
 69. Thơ: Đừng lụy vì tình, Thái Huy Long
 70. Thơ XH: Du ngoạn xe kéo trên phố Tokyo, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 71. Thơ XH: Còn gặp nhau, TN Hỷ Khương và các Thi hữu
 72. Thơ: Tiền bạc, Thái Huy Long
 73. Nhạc: Vạn dặm xa em, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn
 74. Thơ XH: Em như bốn mùa, Thu Bồn và các Thi hữu
 75. Thơ XH: Chờ đến bao giờ, Trung Nhân và các Thi hữu
 76. Nhạc: Hoa trắng, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn
 77. Chữ TÂM trong văn học Việt, GS. Thái Công Tụng
 78. Thơ XH: Bến xưa, Ái Thi LKC và các Thi hữu 
 79. Thơ XH: Niềm vui thơ Đường, Lê Y Thái LKC và các Thi hữu
 80. Nhạc: Rồi có một chiều, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn
 81. Thơ: Giọt nắng, NDTN
 82. Thơ XH: Lên thuyền, Đoàn Ngọc Nam và các Thi hữu
 83. Thơ XH: Áo trắng trường xưa, Dư Mỹ và các Thi hữu
 84. Hòa bình với ta và Hòa bình với môi trường, GS. Thái Công Tụng
 85. Thơ & Youtube: Tình muộn, Quách Như Nguyệt
 86. Thơ XH: Đi ăn tân gia, Nguyễn Đình Tri và các Thi hữu
 87. Thơ XH: Biển Long Beach Bang California, VănNgọc và các Thi hữu
 88. Thơ: Chỉ là tương đối thôi, Thái Huy Long 
 89. Thơ XH: Níu lữ khách, Thanh Bình Nguyễn và các Thi  hữu 
 90. Thơ XH: Tình muộn, Ái Thi LKC và các Thi hữu
 91. Nhạc: Rồi có một chiều, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn
 92. Nhạc: Này em, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn
 93. Rừng: Lá phổi của nhân loại, GS. Thái Công Tụng
 94. Thơ XH: Tuổi già, Nguyễn Đình Tri và các Thi hữu
 95. Thơ XH: Người phế binh bán vé số, Nguyễn Vô Cùng và các Thi hữu
 96. Video Lịch sử 13,7 tỷ năm của Vũ Trụ (2 giờ)
 97. Thơ: Thương người trầm cảm, Thái Huy Long
 98. Thơ XH: Chiều công viên, Ái Thi LKC và các Thi hữu
 99. Thơ XH: Tìm lại cố nhân, Dư Mỹ và các Thi hữu
 100. Nhạc: Giọt buồn đêm mưa, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn
 101. Thơ XH: Tình muộn, Ái Thi LKC và các Thi hữu
 102. Thơ: Miền rung cảm, Huy Lữ
 103. Green Revolution in SVN (Summary), Trần Văn Đạt
 104. Genghis Khan và Đế quốc Mông Cổ, Trần Văn Giang

 

 

News

New Website!
Trang mạng vừa làm xong. Mong rằng sẽ góp vui cùng quý bạn!

Print Print | Sitemap
© TranVanDat